5. Menú «Visualitza»

5.1. Introducció al menú «Visualitza»

Figura 16.42. Continguts del menú Visualitza

Continguts del menú Visualitza

Aquesta secció descriu el menú Visualitza, que conté ordres que afecten la visibilitat o l'aparença de la imatge i de diversos elements de la interfície.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites ací, també podeu trobar altres entrades en el menú. No formen part del mateix GIMP, però han estat afegits per connectors de tercers. Podeu trobar informació sobre la funcionalitat d'un connector fent referència a la seva documentació.