2.5. Modes de les capes d'inversió

El grup «Inversió» conté modes de capa que inverteixen els colors d'una manera o altra.

Diferència

Figura 8.32. Exemple per al mode capa «Diferència»

Exemple per al mode capa «Diferència»

Capa superior al 100% d'opacitat utilitzant el mode «Diferència».


El mode Diferència resta el valor de píxel de la capa superior del de la capa inferior i després pren el valor absolut del resultat. Aquest mode es pot utilitzar per comparar dues capes. Si són idèntics la diferència és zero (negre), en cas contrari el resultat mostra la variància dels valors tonals de cada píxel. Un primer pla blanc inverteix el fons mentre que un fons blanc inverteix el primer pla.

El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

Exclusió

Figura 8.33. Exemple per al mode capa «Exclusió»

Exemple per al mode capa «Exclusió»

Capa superior amb un 100% d'opacitat mitjançant el mode «Exclusió».


El mode Exclusió provoca la inversió a l'altra capa per a les regions brillants, les regions molt fosques no canvien res en absolut. D'aquesta manera aquest mode s'assembla al mode Diferència. Tanmateix, els valors de gris mitjà disminueixen molt el contrast de l'altra capa respectiva, en casos extrems fins a zero.

El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

Sostreu

Figura 8.34. Exemple per al mode capa «Sostreu»

Exemple per al mode capa «Sostreu»

Capa superior al 100% d'opacitat utilitzant el mode «Sostreu».


El mode Sostreu sostreu els valors dels píxels de la capa superior dels de la inferior. La imatge resultant és generalment més fosca. Podríeu obtenir molt de negre o gairebé negre en la imatge resultant.

Extreu gra

Figura 8.35. Exemple per al mode capa «Extreu gra»

Exemple per al mode capa «Extreu gra»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «Extreu gra».


El mode Extreu gra ha d'extreure el «gra de la pel·lícula» d'una capa per produir una nova capa que sigui gra pur, però també pot ser útil per donar a les imatges una aparença en relleu. Sostreu el valor de píxel de la capa superior del de la capa inferior, i hi afegeix 0,5.

Fusiona el gra

Figura 8.36. Exemple per al mode capa «Fusiona el gra»

Exemple per al mode capa «Fusiona el gra»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «Extreu gra».


El mode Fusiona el gra fusiona una capa de gra (possiblement una creada a partir del mode Extreu gra) a la capa actual, deixant una versió granulada de la capa original. És l'oposat d'«Extreu gra». Suma els valors dels píxels de les capes superior i inferior junts, i hi resta 0,5.

Divideix

Figura 8.37. Exemple per al mode capa «Divideix»

Exemple per al mode capa «Divideix»

Capa superior amb un 100% d'opacitat mitjançant el mode «Divideix».


El mode Divideix divideix cada valor de píxel en la capa inferior pel valor de píxel corresponent de la capa superior (evitant dividir-se per zero). La imatge resultant és sovint més clara, i de vegades sembla «cremada».