3.14. Vymazat

Funkce Vymazat maže obsah aktuálního výběru. Pokud není žádný aktivní výběr, je odstraněn celý obsah aktivní vrstvy. Má-li aktivní vrstva nastavený alfa kanál, vymazaná oblast se stane transparentní. Vymazanou barvu lze z transaparentní oblasti obnovit gumou v opačném režimu. Pokud vrstva alfa kanál nemá, je vymazaná oblast vyplněna barvou pozadí.

Funkce Vymazat nesmaže výběr jako takový, ale pouze jeho obsah. Na rozdíl od funkce Vyjmout, funkce Vymazat neumístí vymazaný obsah do schránky. Původní obsah schránky zůstane nezměněn.

3.14.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through EditClear,

  • or by using the keyboard shortcut Delete.