3.15. Vyplnit barvou popředí

Příkaz Vyplnit barvou popředí způsobí vyplnění výběru barvou popředí, která je nastavena v indikační oblasti Panelu nástrojů (barva popředí je zobrazena i přímo v položce nabídky). V částečně vybraných oblastech je barvy popředí aplikováno méně, takže prosvítá původní obsah.

[Poznámka] Poznámka

Please note that if the image has no selection, the whole active layer is filled.

3.15.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through EditFill with FG Color,

  • nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+,.

[Poznámka] Poznámka

You can also fill a selection by click-and-dragging from the Toolbox foreground color.