3.7. Αντιγραφή ορατών

Η εντολή Αντιγραφή ορατών είναι παρόμοια με την εντολή Αντιγραφή. Όμως, δεν αντιγράφει μόνο τα περιεχόμενα της τρέχουσας στρώσης, αντιγράφει τα περιεχόμενα των ορατών στρώσεων (ή της επιλογής των ορατών στρώσεων), δηλαδή, αυτών που σημειώνονται με ένα «μάτι».

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι η πληροφορία για τις στρώσεις χάνεται όταν τα δεδομένα εικόνας μπαίνουν στο πρόχειρο. Όταν επικολλάτε αργότερα τα περιεχόμενου του πρόχειρου, υπάρχει μόνο μια στρώση, που είναι η συγχώνευση όλων των σημειωμένων στρώσεων.

3.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through EditCopy Visible.