3.15. Omple amb el color de primer pla

L'ordre Omple amb el color de primer pla omple la selecció de la imatge amb colors sòlids que es mostren en la part de Primer pla de la caixa d'eines d'Àrea de color. El color també es mostra a la part esquerra de l'entrada de menú. Si algunes de les àrees de la imatge estan parcialment seleccionades (per exemple, com a resultat d'haver-les difuminat), s'omplen en proporció a l'àrea seleccionada.

[Nota] Nota

Nota: si no hi ha res seleccionat, s'omple tota la capa activa.

3.15.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through EditFill with FG Color,

  • o amb la drecera de teclat Ctrl+,.

[Nota] Nota

També podeu omplir una selecció fent clic i arrossegant color de primer pla des de la caixa d'eines.