14.13. Difrakční obrazce

14.13.1. Overview

Obrázek 17.349. Two examples of diffraction patterns

Two examples of diffraction patterns
Two examples of diffraction patterns

Tento filtr vytváří difrakční a interferenční obrazce. Lze nastavit frekvenci, obrysy a ostrost hran pro každý z RGB kanálů. Lze rovněž nastavit jas, rozptylování a polarizaci. Náhled není automatický, pro každou aktualizaci náhledu je nutné stisknout tlačítko. Na pomalejších počítačů může totiž být aktualizace náhledu zdlouhavá.

Tento filtr je velmi užitečný při tvorbě složitých textur. Velice se hodí pro psychedelické textury připomínající batiku, nebo pro imitaci textur vitráží, například oken svatyň.

It seems clear that the plug-in works by simulating the physics of light striking a grating. Unfortunately, the original authors never got around to writing down the theory behind it, or explaining what the parameters mean. The best approach, then, is just to twiddle things and see what happens. Fortunately, almost anything you do seems to produce interesting results.

14.13.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternDiffraction Patterns….

14.13.3. Options

Obrázek 17.350. Diffraction Patterns filter options

„Diffraction Patterns“ filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.