14.13. Μοτίβα διάθλασης

14.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.350. Δύο παραδείγματα μοτίβων διάθλασης

Δύο παραδείγματα μοτίβων διάθλασης
Δύο παραδείγματα μοτίβων διάθλασης

Αυτό το φίλτρο επιτρέπει τη διάθλαση ή υφές κύματος παρεμβολής. Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα, το περίγραμμα και απότομες άκρες για κάθε κανάλι RGB. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την φωτεινότητα, τη διασπορά και την πόλωση της υφής. Δεν υπάρχει αυτόματη προεπισκόπηση, έτσι πρέπει να πατήσετε το κουμπί προεπισκόπησης για ενημέρωση. Σε αργό σύστημα, αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Σημειώστε ότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από την αρχική εικόνα.

Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο φίλτρο εάν θέλετε να δημιουργήσετε περίπλοκα μοτίβα. Είναι τέλειο για να κάνετε ψυχεδελικές, παρόμοιες με μπατίκ υφές, ή για απομίμηση μοτίβων σε υαλογράφημα (όπως στο παράθυρο εκκλησίας).

It seems clear that the plug-in works by simulating the physics of light striking a grating. Unfortunately, the original authors never got around to writing down the theory behind it, or explaining what the parameters mean. The best approach, then, is just to twiddle things and see what happens. Fortunately, almost anything you do seems to produce interesting results.

14.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternDiffraction Patterns….

14.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.351. Επιλογές φίλτρου «μοτίβα διάθλασης»

Επιλογές φίλτρου «μοτίβα διάθλασης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».