14.13. Patrons de difracció

14.13.1. Visió general

Figura 17.337. Dos exemples de patrons de difracció

Dos exemples de patrons de difracció
Dos exemples de patrons de difracció

Aquest filtre us permet fer textures de difracció o d'interferències d'ones. Es poden canviar les freqüències, contorns i vores sòlides de cada canal RGB. També s'hi pot configurar la brillantor, la dispersió i la polarització de la textura. No hi ha previsualització automàtica, heu de fer clic a la previsualització per a actualitzar. En un sistema lent, pot tardar més. Recordeu que el resultat no depèn de la imatge inicial.

És un filtre molt útil si voleu crear patrons intricats. És perfecte per a fer textures psicodèliques o per a imitar patrons de vidrieres (com les d'una catedral).

It seems clear that the plug-in works by simulating the physics of light striking a grating. Unfortunately, the original authors never got around to writing down the theory behind it, or explaining what the parameters mean. The best approach, then, is just to twiddle things and see what happens. Fortunately, almost anything you do seems to produce interesting results.

14.13.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternDiffraction Patterns….

14.13.3. Opcions

Figura 17.338. Opcions del filtre «Patrons de difracció»

Opcions del filtre «Patrons de difracció»

Predefinits, «Tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, Vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».