3.8. Selektivní Gaussovo rozostření

3.8.1. Overview

Obrázek 17.24. The Selective Gaussian Blur filter

The Selective Gaussian Blur filter

Původní obrázek

The Selective Gaussian Blur filter

Blur applied


Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Rozostření/Selektivní Gaussovo rozostření

3.8.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersBlurSelective Gaussian Blur….

3.8.3. Options

Obrázek 17.25. Selective Gaussian filter parameters settings

„Selective Gaussian“ filter parameters settings

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Aux input

If there is another image on screen, you can select it as auxiliary input.

Poloměr rozostření

Zde můžete nastavit intenzitu rozostření v pixelech.

Max. delta

Zde můžete nastavit maximální rozdíl (0-255) mezi pixelem a jeho okolím. Je-li rozdíl vyšší než tato delta, nebude pixel rozostřen.