3.8. Valikoiva Gauss-sumennus

3.8.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.24. Valikoiva Gauss-sumennus-suodin

Valikoiva Gauss-sumennus-suodin

Alkuperäinen

Valikoiva Gauss-sumennus-suodin

Sumennus lisätty


Toisin kuin muut sumennus liitännäiset, valikoiva Gauss-sumennus ei toimi kaikille pikseleille: sumennus lisätään vain, jos sen ja ympäröivien pikselien arvo on vähemmän kuin määritelty muutosarvo. Siten kontrastit säilytetään, koska kontrastirajojen ero on suuri. Sitä käytetään sumentamaan tausta siten, että etualan kohde erottuisi paremmin. Tämä lisää kuvaan tunteen syvyydestä vain yhdellä toiminnolla.

3.8.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersBlurSelective Gaussian Blur….

3.8.3. Valinnat

Kuva 17.25. Selective Gaussian suotimen parametrien asetukset

”Selective Gaussian” suotimen parametrien asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Aux input

If there is another image on screen, you can select it as auxiliary input.

Sumean säde

Tässä voit asettaa sumeuden voimakkuuden pikseleissä.

Maksimimuutos

Tässä voit asettaa maksimierotuksen (0-255) pikseliarvon ja ympäröivien pikseliarvojen välillä. Ylittäessään tämän, sumennusta ei lisätä siihen pikseliin.