3. Filtry rozostření

3.1. Introduction

Obrázek 17.2. Originální obrázek

Originální obrázek

Blur filters blur images, or parts of them, in various ways. If there is a selection, only the selected parts of an image will be blurred. There may, however, be some leakage of colors from the unblurred area into the blurred area. To help you pick the one you want, we will illustrate what each does when applied to the image shown at right. These are, of course, only examples: most of the filters have parameter settings that allow you to vary the magnitude or type of blurring.

This category describes the following filters:

Obrázek 17.3. Gaussovo rozostření (poloměr 10)

Gaussovo rozostření (poloměr 10)

Nejpoužívanější ze všech rozostřovacích filtrů je Gaussovo rozostření. (Nenechte se vystrašit jménem slavného matematika, použití filtru je opravdu jednoduché.) Tento filtr je velmi efektivní a umožňuje rychle vytvořit velmi silné rozostření (pokud je takové žádáno).

Obrázek 17.4. Selektivní rozostření

Selektivní rozostření

Filtr Selektivní Gaussovo rozostření umožňuje nastavit práh – pouze pixely, které jsou si dostatečně podobné, jsou vzájemně rozostřeny. To je užitečné například pro snížení zrnitosti fotografií bez rozostření ostrých hran. (Všimněte si snížené zrnitosti pozadí v příkladu.) Filtr je ovšem mnohem pomalejší než Gaussovo rozostření, takže se nehodí v případech, kdy selektivita není potřebná.

Obrázek 17.5. Pixelizace

Pixelizace

The Pixelize filter produces the well-known "Abraham Lincoln" effect by turning the image into a set of large square pixels. (The Oilify filter, in the Artistic Filters group, has a similar effect, but with irregular blobs instead of perfectly square pixels.)

[Poznámka] Poznámka

You can find a nice explanation of the Abraham Lincoln effect at [BACH04]. You will see the Salvador Dali's painting Gala Contemplating the Mediterranean Sea turning to an Abraham Lincoln's portrait when looking at it from a distance.

The Motion Blur filter is divided in Circular, Linear, and Zoom.

Obrázek 17.6. Circular Motion Blur filter

Circular Motion Blur filter

The Circular Motion Blur filter blurs in a rotational direction around a center that you can set.

Obrázek 17.7. Linear Motion Blur filter

Linear Motion Blur filter

The Linear Motion Blur filter blurs in a direction that you can set.

Obrázek 17.8. Zoom Motion Blur filter

Zoom Motion Blur filter

The Zoom Motion Blur filter blurs in a radial direction around a center that you can set.

Dlaždicovatelné rozostření je v podstatě totéž, co Gaussovo rozostření. Jediným rozdílem je, že pracuje i přes okraje obrázku, čímž snižuje viditelnost okrajů při skládání více kopií obrázku vedle sebe.