7.4. Výpadky

7.4.1. Overview

Obrázek 17.150. Example for the Hurl filter

Example for the „Hurl“ filter

Original image

Example for the „Hurl“ filter

Filter Hurl applied


You can find this filter through FiltersNoiseHurl….

Filtr Výpadky přiřadí všem ovlivněným pixelům zcela náhodnou barvu, vytváří tak skutečný náhodný šum. Náhodná hodnota je přiřazena všem barevným kanálům, včetně případného alfa kanálu. Všechny možné hodnoty mají stejnou pravděpodobnost přiřazení, originální hodnoty pixelů se neberou v potaz. Filtrem jsou ovlivněny všechny nebo jen některé pixely z aktivní vrstvy či výběru, jejich podíl je určen volbou Náhodnost (%).

7.4.2. Options

Obrázek 17.151. Hurl options

„Hurl“ options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Náhodnost (%)

Posuvník Náhodnost nastavuje podíl pixelů v obrázku, které budou postiženy výpadky. Vyšší hodnota znamená více výpadků.

Opakování

Posuvník Opakování určuje počet aplikací filtru. V případě filtru výpadky nemá valného smyslu, neboť stejného výsledku lze dosáhnout rychleji použitím vyšší hodnoty pro Náhodnost (%).

Hnízdo náhodných čísel

Hnízdo náhodných čísel určuje náhodné vlastnosti výpadků. Pokud je ve stejné situaci použito stejné hnízdo, výsledky filtru jsou stejné. Použití jiného hnízda způsobí odlišné výsledky. Hnízdo lze zadat ručně nebo náhodně vygenerovat tlačítkem Randomizovat.