7.4. Hurl

7.4.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.150. Esimerkki Hurl suotimelle

Esimerkki ”Hurl” suotimelle

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Hurl” suotimelle

Hurl suodin lisätty


Löydät tämän suotimen SuotimetKohinaHurl….

Hurl-suodin muuttaa jokaisen vaikutettavan pikselin satunnaiseen väriin, joten se tuottaa todellista satunnaista kohinaa. Kaikki värikanavat mukaan lukien alfakanava (jos sellainen on) on satunnaistettu. Kaikki mahdolliset arvot on jaettu saman todennäköisyyden mukaan. Alkuperäisiä arvoja ei oteta huomioon. Kaikkiin tai vain muutamaan pikseliin aktiivisessa kerroksessa tai valinnassa vaikutettaan, vaikutettavien pikseleiden prosentuaalinen osuus määritellään Satunnaistaminen (%) asetuksella.

7.4.2. Asetukset

Kuva 17.151. Hurl asetukset

”Hurl” asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Satunnaistaminen (%)

Tämä liukusäädin kuvaa pikseleiden prosentuaalista osuutta aktiivisessa kerroksessa tai valinnassa, jotka tullaan hurlaamaan. Korkeammalla arvolla useampia pikseleitä hurlataan.

Toisto

Se kuvaa suotimen lisäämiseen käytettävien kertojen lukumäärää.

Satunnainen siemen

Säätää Hurlin satunnaisuutta. Jos samaa satunnaista siementä käytetään samassa tilanteessa, niin suodin tuottaa täysin saman tuloksen. Eri satunnainen siemen tuottaa eri tuloksen. Satunnainen siemen voidaan syöttää manuaalisesti tai luoda satunnaisesti painamalla Uusi siemen painiketta.