5.24. Zobrazovat lištu nabídky

Tato volba přepíná zobrazování lišty s nabídkou na horním okraji okna obrázku. Vypnutí zobrazování této lišty šetří cenné místo na obrazovce. Nabídka obrázku je vždy přístupná kliknutím pravým tlačítkem myši do obrázku.

You can set the default for the menubar in the Image Window Appearance dialog.

5.24.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Menubar.