5.24. Εμφάνιση γραμμής μενού

Η εντολή Εμφάνιση γραμμής μενού ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εμφάνιση της γραμμής μενού. Μπορεί να είναι χρήσιμη η απενεργοποίηση της εάν δουλεύετε σε κατάσταση πλήρους οθόνης. Εάν η γραμμή μενού εμφανίζεται, μπορείτε με δεξί κλικ στην εικόνα να προσπελάσετε τις εισόδους γραμμής μενού.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για τη γραμμή μενού στο διάλογο εμφάνιση παράθυρου εικόνας.

5.24.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Menubar.