5.24. Rodyti meniu juostą

Komanda Rodyti meniu juostą įjungia ir išjungia meniu juostos rodymą. Ji gali būti naudinga jeigu dirbate naudodami viso ekrano veikseną. Jeigu meniu juosta yra nerodoma, meniu juostos įrašus galite pasiekti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję paveikslėlį.

Numatytąją meniu juostą galite nustatyti dialoge Paveikslėlio lango išvaizda.

5.24.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Menubar.