5.18. Pruhy

5.18.1. Overview

Obrázek 17.99. Applying example for the Blinds filter

Applying example for the Blinds filter

Original image

Applying example for the Blinds filter

Filter Blinds applied


Vytváří pruhy přes obrázek zakrývající výhled podobně jako rolety.

5.18.2. Activating the filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsBlinds….

5.18.3. Options

Obrázek 17.100. Blinds filter options

„Blinds“ filter options

Preview

Je-li tato volba aktivní, objeví se všechny změny v náhledu ještě před aplikací do obrázku stisknutím tlačítka Budiž.

Orientace

Allows you to decide whether battens will be horizontal or vertical.

Background

Pruhy mají barvu pozadí. Aby byla použitelná volba Průhledné, musí mít aktivní vrstva alfa kanál.

Vytlačení

Slider and input box allow to wide battens giving the impression they are closing, or to narrow them, giving the impression they are opening. Specified as an angle from 0 to 90°.

Počet segmentů

Množství pruhů.