5.17. Vítr

5.17.1. Overview

Obrázek 17.97. Wind filter example

„Wind“ filter example

Original image

„Wind“ filter example

Filter Wind applied


Pomocí filtru Vítr lze vytvořit efekt pohybového rozostření.

5.17.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsWind….

5.17.3. Options

Obrázek 17.98. Wind filter options

„Wind“ filter options

Rozhraní je poměrně jednoduché. Lze nastavit Pevnost (sílu) větru a Práh. Práh omezuje efekt na menší části obrázku. Pevnost určuje sílu větru, vysoké hodnoty odpovídají větrné bouři. Účinek lze zvýšit nastavením volby Styl na výbuch.

Vítr může být jen ve dvou směrech, zleva a zprava.

Následující ilustrace jsou založeny na tomto obrázku:

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Styl
Vítr

This option is the most suggestive of a moving effect. Trails are thin.

Blast

This option tries to suggest a blast due to an explosion. Trails are thick.

Směr

You can select the direction, Left or Right, from which the wind comes.

S vlivem na hrany
Leading

Trails will start from the front border, falling on the object itself. It suggests that a violent wind is pulling color out.

Trailing

Trails start from the back border of the object.

Obojí

Combines both effects.

Práh

The threshold to detect borders. The higher it is, the fewer borders will be detected.

Pevnost

Higher values increase the strength of the effect.

Random seed

The Wind effect is done at random. You can use another seed.