5.18. Περσίδες

5.18.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.99. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο περσίδων

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο περσίδων

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο περσίδων

Εφαρμογή φίλτρου «περσίδες»


Δημιουργεί ένα αποτέλεσμα περσίδας με οριζόντια ή κάθετα στοιχεία. Μπορείτε να ανυψώσετε ή να κλείσετε αυτά τα στοιχεία, αλλά όχι να ανασηκώσετε όλη τη περσίδα.

5.18.2. Activating the filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsBlinds….

5.18.3. Επιλογές

Σχήμα 17.100. «Blinds» filter options

«Blinds» filter options

Προεπισκόπηση

Όλες οι αλλαγές των ρυθμίσεων σας θα εμφανιστούν στην προεπισκόπηση χωρίς να επηρεάζεται η εικόνα μέχρι να πατήσετε εντάξει.

Προσανατολισμός

Επιτρέπει να αποφασίσετε εάν τα στοιχεία θα είναι οριζόντια ή κάθετα.

Background

Το χρώμα του στοιχείου είναι αυτό του παρασκηνίου της εργαλειοθήκης. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή διαφανής, η εικόνα σας πρέπει να έχει κανάλι άλφα.

Μετατόπιση

Slider and input box allow to wide battens giving the impression they are closing, or to narrow them, giving the impression they are opening. Specified as an angle from 0 to 90°.

Αριθμός τμημάτων

Είναι ο αριθμός των στοιχείων.