5.20. Zkroucení stránky

5.20.1. Overview

Obrázek 17.103. Example for the Page Curl filter

Example for the Page Curl filter

Original image

Example for the Page Curl filter

Filter Page Curl applied


This filter curls a corner of the current layer or selection into a kind of cornet showing the underlying layer in the cleared area. A new Curl Layer and a new Alpha channel are created. The part of the initial layer corresponding to this cleared area is also transparent.

5.20.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsPage Curl….

5.20.3. Options

Obrázek 17.104. Page Curl filter options

„Page Curl“ filter options

Místo zkroucení

Tyto čtyři přepínače umožňují nastavit roh, který se má svinout. Náhled je redundantní a nereaguje na ostatní volby.

Orientace zkroucení

Vodorovně a Svisle – určuje, který okraj papíru je zkroucený.

Shade under curl

Určuje, zda má být pod svinutým rohem stín.

Barvy Popředí / pozadí, Aktuální přechod, Aktuální přechod (obrácený)

This option refers to the outer face of the cornet.

Krytí

Určuje průhlednost svinutého rohu. Lze nastavit i v dialogu vrstvy.