5.20. Κατσάρωμα σελίδας

5.20.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.103. Παράδειγμα για το φίλτρο κατσαρώματος σελίδας

Παράδειγμα για το φίλτρο κατσαρώματος σελίδας

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο κατσαρώματος σελίδας

Εφαρμογή φίλτρου «κατσάρωμα σελίδας»


Αυτό το φίλτρο κατσαρώνει μια γωνία της τρέχουσας στρώσης ή επιλογής σε ένα είδος κώνου που δείχνει την υποκείμενη στρώση στην καθαρισμένη περιοχή. Μια νέα «στρώση κατσαρώματος» και ένα νέο κανάλι άλφα δημιουργούνται. Το μέρος της αρχικής στρώσης που αντιστοιχεί σε αυτή την καθαρισμένη περιοχή είναι επίσης διαφανές.

5.20.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsPage Curl….

5.20.3. Επιλογές

Σχήμα 17.104. Επιλογές φίλτρου «Κατσαρή σελίδα»

Επιλογές φίλτρου «Κατσαρή σελίδα»

Τοποθεσία κατσαρώματος

Εκεί έχετε τέσσερα ραδιοκουμπιά για να διαλέξετε τη γωνία που θέλετε να ανυψώσετε. Η προεπισκόπηση είναι περιττή και δεν αντιστοιχεί σε άλλες επιλογές.

Προσανατολισμός κατσαρώματος

οριζόντιος και κάθετος αναφέρονται στο περίγραμμα που θέλετε να ανυψώσετε.

Σκιά κάτω από το κατσάρωμα

Αυτή είναι η σκιά μέσα στο κώνο.

Χρώματα προσκηνίου/ παρασκηνίου, Τρέχουσα διαβάθμιση, Τρέχουσα διαβάθμιση (αντεστραμμένη)

Αυτή η επιλογή αναφέρεται στην εξωτερική πρόσοψη του κώνου.

Αδιαφάνεια

Αναφέρεται στην ορατότητα του μέρους της στρώσης που είναι κάτω από τον κώνο. Μπορεί να οριστεί επίσης στο διάλογο στρώσης.