5.20. Rínxol de pàgina

5.20.1. Visió general

Figura 17.103. Exemple del filtre Rínxol de pàgina

Exemple del filtre Rínxol de pàgina

Imatge original

Exemple del filtre Rínxol de pàgina

Aplicació del filtre «Rínxol de pàgina»


Aquest filtre enrotlla una punta de la capa o selecció activa en una espècie de paperina, mostrant la capa subjacent en la part alliberada. Es crea una nova «Capa del rínxol» i un canal alfa nou. La part de la capa inicial corresponent a aquesta zona alliberada també és transparent.

5.20.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre en el menú principal FiltresDistorsionsRínxol de pàgina....

5.20.3. Opcions

Figura 17.104. Opcions del filtre «Rínxol de pàgina»

Opcions del filtre «Rínxol de pàgina»

Ubicació del rínxol

Hi ha quatre botons per a seleccionar la punta que voleu aixecar. La previsualització és redundant i no respon a altres opcions.

Orientació del rínxol

Horitzontal i Vertical es refereix a la punta que voleu aixecar.

Ombra sota el rínxol

És l'ombra de l'interior de la paperina.

Colors de fons i primer pla, Degradat actual, Degradat actual (invertit)

Aquesta opció es refereix a la cara externa de la paperina.

Opacitat

Es refereix a la visibilitat del tros de la capa de sota la paperina. També es podria configurar en el diàleg de capes.