12.4. Dagens tip

Kommandoen Dagens tip viser dialogen Dagens tip. Dialogen indeholder nyttige tips til at give dig en bedre forståelse for nogle af de punkter, der kan være svære at forstå, når man bruger GIMP. Dette vil være meget nyttigt for nye brugere, så hold øje med dem, da de ofte foreslår måder at gøre ting på, som er mere effektive end de mere åbenlyse fremgangsmåder.

12.4.1. Aktivér kommandoen

  • You can access this command from the image menubar through HelpTip of the Day.

12.4.2. Beskrivelse af dialogen

Figur 16.274. Dialogen Dagens tip

Dialogen “Dagens tip”

Nogle tips har linket Læs mere til den tilhørende side i GIMP-manualen.