12.4. Consell del dia

L'ordre Consell del dia mostra el diàleg Consell del dia. Aquest diàleg conté consells útils per a ajudar a comprendre millor alguns punts concrets del GIMP. Els usuaris nous els trobaran interessants, perquè sovint suggereixen maneres més fàcils o més eficaces de dur a terme alguna operació que altres més òbvies.

12.4.1. Activar l'ordre

  • You can access this command from the image menubar through HelpTip of the Day.

12.4.2. Descripció de la finestra de diàleg

Figura 16.273. Finestra del diàleg «Consell del dia»

Finestra del diàleg «Consell del dia»

Alguns consells contenen un enllaç Més informació a la pàgina corresponent del manual del GIMP.