12.4. Dagens tips

Kommandoen Dagens tips opnar eit vindauge med nyttige tips som kan hjelpe deg til betre å forstå ein del av dei tinga du kan gjere i GIMP. Ofte ting som ikkje er lette å oppdaga direkte frå dei vanlege metodane.

Noen av tipsa inneheld ei Lær meir lenke til ei anna side i GIMP-handboka.

12.4.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via HjelpDagens tips.