12.4. Η συμβουλή της ημέρας

The Tip of the Day dialog contains useful tips to help you gain a better understanding of some of the subtle points of using GIMP. The tips often suggest ways of doing something that are much easier or more efficient than more obvious approaches.

Μερικές συμβουλές περιέχουν ένα σύνδεσμο Μάθετε περισσότερα στην αντίστοιχη σελίδα του εγχειριδίου του GIMP.

12.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΒοήθειαΣυμβουλή της ημέρας.