12.4. Η συμβουλή της ημέρας

Η εντολή Συμβουλή της ημέραςεμφανίζει το διάλογο Συμβουλή της ημέρας. Αυτός ο διάλογος περιέχει χρήσιμες συμβουλές για να σας βοηθήσουν να κερδίσετε μια καλύτερη κατανόηση μερικών από τα λεπτά σημεία του GIMP. Νέοι χρήστες θα το βρουν ιδιαίτερα πολύτιμο να τις προσέξουν, επειδή συχνά προτείνουν τρόπους για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας που είναι πολύ πιο εύκολοι και αποτελεσματικοί παρά πιο προφανείς προσεγγίσεις.

12.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΒοήθειαΣυμβουλή της ημέρας.

12.4.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.274. Το παράθυρο διαλόγου «Συμβουλή της ημέρας»

Το παράθυρο διαλόγου «Συμβουλή της ημέρας»

Μερικές συμβουλές περιέχουν ένα σύνδεσμο Μάθετε περισσότερα στην αντίστοιχη σελίδα του εγχειριδίου του GIMP.