2.5. Αποστολή των αρχείων σας

Όταν τα αρχεία σας είναι έτοιμα:

Εάν δεν έχετε λογαριασμό GNOME

εάν δεν έχετε λογαριασμό GNOME, πρέπει να βρείτε έναν ανταποκριτή που δέχεται αρχεία "push (προώθησης)" για σας· αυτό δεν θα είναι δύσκολο εάν στείλετε μήνυμα στη λίστα. Είτε στέλνετε τα αρχεία σας xml και τις συνημμένες εικόνες σε συμπιεσμένο αρχείο, (σε δένδρο που αναπαράγει αυτό του src και φακέλους εικόνων, εάν στέλνετε πολλά αρχεία για να διευκολύνετε τον ανταποκριτή σας), είτε στέλνετε ένα "patch (ενημέρωση κώδικα)" που πρέπει να δημιουργήσετε.

Πριν να δημιουργήσετε μια διόρθωση, πρέπει να βάλετε όλα τα αρχεία σας xml και τις εικόνες σας στο ευρετήριο. Όντας στον φάκελο gimp-help, εκτελέστε git status. Εάν έχετε αρχεία στην ενότητα μη παρακολουθούμενων αρχείων, εκτελέστε git add -A.

Έπειτα εκτελέστε diff --full-index --binary origine > name-of-the-patch για να δημιουργήσετε την ενημέρωση κώδικα.

Εάν έχετε λογαριασμό GNOME

Εάν είναι όλα καλά, ξέρετε πώς να διαχειριστείτε το git. Υπάρχουν πολλά μαθήματα για αυτό στον ιστό.

Μια συνηθισμένη ροή εργασίας είναι:

- make validate-en

- git status

- git stash

- git pull

- git status

- git stash apply

- Eventually, fix conflicts

- git add -A

- git status

- git commit -m "a message"

- git push