4. Εργασία στα Windows

Η τεκμηρίωση εδώ ήταν ξεπερασμένη. Προς το παρόν, παρακαλούμε ανατρέξτε στο our README για το αποθετήριο gimp-help.