Παράρτημα D. Tone Mapping and Shadow Recovery Using GIMP’s ColorsExposure…

Πίνακας Περιεχομένων

1. High bit depth GIMP’s floating point Exposure operation: much better than Curves for lightening the shadows and midtones of an image without blowing the highlights
2. A step-by-step example showing how to recover shadow information using high bit depth GIMP’s floating point ColorsExposure… operation
3. Χρήση σημειώσεων
4. Συμπέρασμα

Αυτό το μάθημα έρχεται από το www.gimp.org/tutorials και δημιουργήθηκε από Elle Stone. Παρουσιάζεται εδώ για μεταφράσεις.

A very common editing problem is how to lighten the shadows and midtones of an image while retaining highlight details, a task sometimes referred to as “shadow recovery” and more generally speaking as “tone mapping”. This step-by-step tutorial shows you how to use high bit depth GIMP’s floating point Exposure operation to add one or more stops of positive exposure compensation to an image’s shadows and midtones while retaining highlight details.

1. High bit depth GIMP’s floating point Exposure operation: much better than Curves for lightening the shadows and midtones of an image without blowing the highlights

Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα επεξεργασίας είναι πώς να φωτίσετε τις σκιές και τους μεσαίους τόνους εικόνας χωρίς να σβήσετε τους υψηλούς φωτισμούς, που εμφανίζεται πολύ συχνά με φωτογραφίες σκηνών φωτισμένες από άμεσο ηλιακό φως. Οι προκατασκευασμένοι αλγόριθμοι για ολοκλήρωση αυτής της εργασίας αναφέρονται συχνά ως αλγόριθμοι “ανάκτησης σκιών”. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αλγόριθμοι απεικόνισης τόνου ειδικού σκοπού, που κάποιες φορές δουλεύουν αρκετά καλά και κάποιες άλλες φορές όχι και τόσο καλά, ανάλογα με τον αλγόριθμο, την εικόνα και τις καλλιτεχνικές σας προθέσεις για την εικόνα.

This step-by-step tutorial shows you how to use GIMP’s unbounded floating point Exposure operation to recover shadow information—that is, add one or more stops of positive exposure compensation to an image’s shadows and midtones—without blowing out or unduly compressing the image highlights. The procedure is completely “hand-tunable” using masks and layers, and is as close as you can get to non-destructive image editing using high bit depth GIMP.

Σχήμα 1: ηλεκτρικά καλώδια το μεσημέρι

Before and after tone mapping (aka “shadow recovery”) using high bit depth GIMP’s floating point Exposure operation.

Ακατέργαστο αρχείο με παρεμβολή που αναφέρεται στη σκηνή.

Μετά την ανάκτηση απεικόνιση τόνων/ανάκτηση σκιών χρησιμοποιώντας τις απεριόριστες στάθμες.

High bit depth GIMP is my primary image editor, and I’ve used the procedure described below for the last couple of years as my “go to” way to modify image tonality. The same general procedure can be used to darken as well as lighten portions of an image, again controlling the effect using a layer mask. This isn’t exactly nondestructive editing because at some point you need to make a “New from Visible” layer. But unlike using Curves, using high bit depth GIMP’s floating point Exposure operation doesn’t clip RGB channel values and allows you to fine-tune the results by modifying and re-modifying the layer mask until you are completely happy with the resulting tonality.