12.5. Περί

Η εντολή Περί δείχνει το παράθυρο Περί, που εμφανίζει πληροφορίες για την έκδοση του GIMP που τρέχετε και τους πολλούς συγγραφείς που το έγραψαν.

Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει επίσης το πλήκτρο Έλεγχος για ενημερώσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε χειροκίνητα εάν έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του GIMP. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον αυτόματο έλεγχο ενημέρωσης, τότε αυτό το πλαίσιο μπορεί να σας δείξει ότι είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση του GIMP. Σε αυτήν την περίπτωση, το πλήκτρο θα σας επιτρέψει να μεταβείτε στην πιο πρόσφατη λήψη για το GIMP.

12.5.1. Ενεργοποίση της εντολής «Περί»

  • You can access this command in the main menu through HelpAbout

12.5.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.253. Το παράθυρο διαλόγου «Περί»

Το παράθυρο διαλόγου «Περί»

Το πλήκτρο Μνείες εμφανίζει έναν κατάλογο ατόμων που έχουν συνεισφέρει στο GIMP ως προγραμματιστές, τεκμηριωτές και καλλιτέχνες.

Η Άδεια χρήσης εξηγεί πώς να αποκτήσετε την άδεια.