12. Το μενού «Βοήθεια»

12.1. Εισαγωγή στο μενού «Βοήθεια»

Σχήμα 16.251. Τα περιεχόμενα του μενού «Βοήθεια»

Τα περιεχόμενα του μενού «Βοήθεια»

Το μενού Βοήθεια περιέχει εντολές που σας βοηθούν ενώ εργάζεσθε με το GIMP.

[Σημείωση] Σημείωση

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by third-party plug-ins. You can find information about the functionality of a plug-in by referring to its documentation.