4. Προσαρμογή αρχικής οθόνης

Όταν ξεκινάτε το GIMP, βλέπετε την αρχική οθόνη να εμφανίζει μικρά μηνύματα κατάστασης, ενώ το πρόγραμμα φορτώνει όλα τα συστατικά του.

Φυσικά, μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη εκκίνησης: Δημιουργήστε έναν κατάλογο splashes στον προσωπικό σας φάκελο GIMP. Η τοποθεσία αυτού του φακέλου εξαρτάται από το λειτουργικό σας σύστημα:

Αντιγράψτε τις εικόνες σας σε αυτόν τον κατάλογο splashes. Ξεκινώντας το GIMP θα διαβάσει αυτόν τον κατάλογο και θα επιλέξει μια από τις εικόνες στην τύχη.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες σας δεν είναι υπερβολικά μικρές.