5. Διάλογοι σχετικοί με αρχεία

Οι επόμενες σελίδες τεκμηριώνουν τα παράθυρα διαλόγου για το άνοιγμα, την αποθήκευση και την εξαγωγή των εικόνων σας.

5.1. Άνοιγμα εικόνας

Το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα εικόνας σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια εικόνα που θα φορτωθεί από τον σκληρό σας δίσκο ή από μια εξωτερική συσκευή.

5.1.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

 • Μπορείτε να προσπελάσετε τον διάλογο Άνοιγμα εικόνας από το μενού μέσα από: ΑρχείοΆνοιγμα….

 • Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτόν τον διάλογο χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+O.

5.1.2. Περιήγηση αρχείου

Σχήμα 15.70. Ο διάλογος ανοίγματος εικόνας

Ο διάλογος ανοίγματος εικόνας

Αυτό το παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου θα πρέπει να φαίνεται οικείο εάν έχετε εργαστεί με αρχεία στο παρελθόν. Σημειώστε ότι ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές στον τρόπο εμφάνισης αυτού του διαλόγου. Θα εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες αυτού του διαλόγου με βάση τους αριθμούς στους κόκκινους κύκλους.

 1. Αυτή η περιοχή σάς δίνει πρόσβαση στους κύριους φακέλους και τις συσκευές αποθήκευσης. Την πρώτη φορά που ανοίγετε αυτό το παράθυρο διαλόγου μετά την έναρξη του GIMP, θα επιλεγεί εδώ το Πρόσφατο. Αυτός είναι ένας ειδικός φάκελος που εμφανίζει τις εικόνες (βλ. 3) που ανοίξατε πρόσφατα στο GIMP.

  Εκτός από τον φάκελο Πρόσφατα, μπορείτε να βρείτε εδώ το φάκελο Home, τους φακέλους για τα έγγραφα, τις φωτογραφίες και άλλες ειδικές τοποθεσίες, καθώς και τους σκληρούς δίσκους, τις εξωτερικές μονάδες δίσκου και τα κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου . Αριστεροπατώντας σε έναν από αυτούς τους φακέλους, θα επιλέξετε αυτόν ως τον τρέχοντα φάκελο και θα ενημερώσετε τον κατάλογο των εικόνων στην περιοχή του καταλόγου εικόνων (3).

  Δεξιοπατώντας σε έναν φάκελο σε αυτόν τον κατάλογο, θα ανοίξει ένα μενού περιβάλλοντος. Δεν θα είναι πάντα διαθέσιμες ή ενεργοποιημένες όλες οι εντολές. Το ίδιο μενού περιβάλλοντος εμφανίζεται επίσης στον κατάλογο φακέλων σελιδοδεικτών, βλ. (5).

  Το μενού περιβάλλοντος του φακέλου και του καταλόγου σελιδοδεικτών
  Άνοιγμα

  Αυτό ανοίγει τα περιεχόμενα του επιλεγμένου φακέλου στο παράθυρο καταλόγου εικόνων (3).

  Προσθήκη σελιδοδείκτη

  Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε τον επιλεγμένο φάκελο ως σελιδοδείκτη. Οι σελιδοδείκτες εμφανίζονται στην περιοχή με την ένδειξη (5).

  Αφαίρεση

  Αυτό σας επιτρέπει να αφαιρέσετε έναν σελιδοδείκτη. Είναι απενεργοποιημένο για άλλους φακέλους και συσκευές.

  Μετονομασία

  Αυτό σας επιτρέπει να μετονομάσετε έναν σελιδοδείκτη ή ορισμένους ειδικούς φακέλους. Λάβετε υπόψη ότι μετονομάζει μόνο τον σελιδοδείκτη ή τον ειδικό φάκελο όπως φαίνεται μέσα στο παράθυρο διαλόγου αρχείου και όχι τον πραγματικό φάκελο στον οποίο οδηγεί.

 2. Από προεπιλογή, αυτό δείχνει τη διαδρομή προς τον τρέχοντα φάκελο. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε έναν από τους γονικούς φακέλους πατώντας στο επιθυμητό τμήμα.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα μιας εικόνας. Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε, ο κατάλογος των αρχείων (3) αλλάζει για να εμφανίζεται μόνο αυτό που περιέχει τον συνδυασμό γραμμάτων που εισαγάγατε.

  Εάν πρέπει να πλοηγηθείτε σε άλλη τοποθεσία που δεν είναι διαθέσιμη πατώντας, μπορείτε να ανοίξετε ένα πεδίο κειμένου όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε, ή να επικολλήσετε την επιθυμητή τοποθεσία. Για πρόσβαση σε αυτήν, χρησιμοποιήστε το Ctrl+L και, στη συνέχεια, αφού εισαγάγετε την τοποθεσία, πατήστε Enter.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο καταχώρισης θέσης για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα ενός διαφορετικού φακέλου, εισάγοντας τη θέση ενός φακέλου, ή ανοίγοντας μια συγκεκριμένη εικόνα με εισαγωγή της πλήρους διαδρομής προς την εικόνα.

 3. Τα περιεχόμενα του επιλεγμένου φακέλου εμφανίζονται εδώ. Αλλάξτε τον τρέχοντα φάκελό σας με διπλό αριστερό κλικ σε ένα φάκελο σε αυτό το φάτνωμα. Επιλέξτε έναν φάκελο με αριστερό κλικ. Μπορείτε τότε να ανοίξετε το αρχείο που επιλέξατε με κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα διπλό αριστερό κλικ ανοίγει το φάκελο αμέσως. Παρακαλώ, σημειώστε ότι μπορείτε να ανοίξετε μόνο αρχεία εικόνων.

  Από προεπιλογή, ο κατάλογος των αρχείων εικόνας ταξινομείται αλφαβητικά με βάση τα ονόματα αρχείων εικόνας. Τα ονόματα στηλών πάνω από τον κατάλογο εικόνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε πώς θέλετε να ταξινομηθεί ο κατάλογος. Πατώντας σε μια στήλη θα χρησιμοποιηθεί αυτή η στήλη για την ταξινόμηση του καταλόγου. Ένα μικρό τρίγωνο στο όνομα της στήλης δείχνει ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση του καταλόγου. Εάν το τρίγωνο δείχνει προς τα πάνω, η ταξινόμηση γίνεται αύξουσα. Ξαναπατώντας στην ίδια στήλη, θα αλλάξει η σειρά ταξινόμησης σε φθίνουσα και το τρίγωνο θα δείχνει προς τα κάτω.

  Δεξιοπατώντας σε μια εικόνα ή έναν φάκελο σε αυτόν τον κατάλογο ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος:

  Το μενού περιβάλλοντος του καταλόγου εικόνων
  Άνοιγμα με τον Διαχειριστή αρχείων

  Αυτό είναι ενεργοποιημένο μόνο για φακέλους. Εάν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης αρχείων στον υπολογιστή σας. Σημείωση: αυτή η εντολή προς το παρόν δεν λειτουργεί στα Windows.

  Αντιγραφή τοποθεσίας

  Αυτό αντιγράφει τη θέση του επιλεγμένου αρχείου στο πρόχειρο.

  Προσθήκη στους σελιδοδείκτες

  Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε τον επιλεγμένο φάκελο ως σελιδοδείκτη. Οι σελιδοδείκτες εμφανίζονται στην περιοχή με την ένδειξη (5). Αυτό είναι απενεργοποιημένο, εάν έχετε επιλέξει αρχείο αντί για εικόνα.

  Εμφάνιση κρυφών αρχείων

  Όταν είναι ενεργοποιημένο, τα κρυφά αρχεία θα εμφανίζονται στον κατάλογο αρχείων εικόνας (3).

  Εμφάνιση μεγέθους στήλης

  Όταν είναι ενεργοποιημένο, το μέγεθος κάθε εικόνας θα εμφανίζεται στον κατάλογο αρχείων εικόνας (3).

  Εμφάνιση τύπου στήλης

  Όταν είναι ενεργοποιημένο, ο τύπος αρχείου κάθε εικόνας θα εμφανίζεται στον κατάλογο αρχείων εικόνας (3).

  Εμφάνιση χρόνου

  Όταν είναι ενεργοποιημένο, θα εμφανίζεται και η τροποποιημένη ώρα για κάθε εικόνα στον κατάλογο αρχείων εικόνας (3) πέρα από την ημερομηνία τροποποίησης.

  Ταξινόμηση των φακέλων πριν από τα αρχεία

  Όταν είναι ενεργοποιημένο, τυχόν φάκελοι που υπάρχουν στον τρέχοντα επιλεγμένο φάκελο, θα εμφανίζονται στην κορυφή του καταλόγου αρχείων εικόνας (3). Όταν είναι απενεργοποιημένο, οι φάκελοι θα αναμιχθούν με τα αρχεία εικόνας με βάση την επιλεγμένη στήλη ταξινόμησης.

 4. Μια έκδοση μικρογραφίας της επιλεγμένης εικόνας στον κατάλογο εικόνων (3) εμφανίζεται στο παράθυρο Προεπισκόπηση στα δεξιά. Εάν πρόκειται για μορφή εικόνας που αναγνωρίζεται από το GIMP, το μέγεθος του αρχείου, οι διαστάσεις και η σύνθεση της εικόνας εμφανίζονται κάτω από το παράθυρο προεπισκόπησης.

  [Υπόδειξη] Υπόδειξη

  Εάν η εικόνα σας έχει τροποποιηθεί, αλλά η μικρογραφία δεν ενημερώθηκε, μπορείτε να πατήσετε στην προεπισκόπηση εικόνας για να ενημερώσετε τη μικρογραφία. Για αναγκαστική ενημέρωση της μικρογραφίας, ακόμα κι αν δεν έχει αλλάξει, χρησιμοποιήστε Ctrl + πάτημα.

 5. Αυτό το τμήμα του καταλόγου εμφανίζει τους φακέλους που έχετε προσθέσει σελιδοδείκτες. Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσθήκη στους σελιδοδείκτες που εμφανίζεται όταν δεξιοπατάτε σε έναν φάκελο στο παράθυρο καταλόγου εικόνας (3).

  Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν σελιδοδείκτη χρησιμοποιώντας την εντολή Αφαίρεση που εμφανίζεται όταν δεξιοπατήσετε σε έναν σελιδοδείκτη. Αυτό το δεξιό πάτημα στο μενού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την Μετονομασία του σελιδοδείκτη. Η μετονομασία του σελιδοδείκτη δεν μετονομάζει το φάκελο στον οποίο οδηγεί.

 6. Πατώντας στην ετικέτα Άλλες τοποθεσίες, θα ανοίξει ένας κατάλογος με άλλες γνωστές τοποθεσίες και συσκευές στον υπολογιστή σας στο παράθυρο καταλόγου εικόνων. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για ευκολότερη πρόσβαση σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στον υπολογιστή σας που ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμες στον κατάλογο φακέλων στα αριστερά.

 7. Η επιλογή Εμφάνιση όλων των αρχείων, συνήθως δεν είναι επιλεγμένη. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστούν όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο, αντί μόνο των αρχείων εικόνας που αναγνωρίζει το GIMP.

 8. Το Επιλογή τύπου αρχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσετε ρητά τη μορφή αρχείου εικόνας. Είναι ένας αναπτυσσόμενος κατάλογος που εμφανίζει όλες τις μορφές αρχείων εικόνας που αναγνωρίζει το GIMP. Γενικά, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτό, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις το GIMP μπορεί να καθορίσει τον τύπο αρχείου αυτόματα.

  Η προεπιλογή είναι Αυτόματη ανίχνευση, κάτι που αναγκάζει το GIMP να προσπαθήσει να εντοπίσει αυτόματα τη σωστή μορφή.

  Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου ούτε η επέκταση αρχείου, ούτε η εσωτερική πληροφορία στο αρχείο δεν είναι αρκετά για να πουν στο GIMP τον τύπο του αρχείου, μπορείτε να τον ορίσετε επιλέγοντας τον από τον κατάλογο.

  [Υπόδειξη] Υπόδειξη

  Η ρητή επιλογή του τύπου αρχείου μπορεί να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε π.χ. να κάνετε αυτό για να φορτώσετε ρητά τη συγχωνευμένη εικόνα του Photoshop όπως είναι αποθηκευμένη σε μια εικόνα PSD (εάν υπάρχει). Δεδομένου ότι οι εικόνες του Photoshop δεν μπορούν πάντα να φορτωθούν σωστά στο GIMP, αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε την εικόνα όπως προοριζόταν από το Photoshop.

 9. Με το Αναζήτηση μπορείτε να κοιτάξετε για ένα αρχείο ή κατάλογο, ακόμα κι αν δεν ξέρετε το ακριβές όνομα. Πατήστε στο Αναζήτηση, γράψτε ένα όνομα αρχείου, ή απλά ένα μέρος του ονόματος του αρχείου στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε Enter. Έπειτα η περιοχή εμφάνισης αρχείου (7) θα καταγράψει όλα τα αρχεία και τους καταλόγους του προσωπικού σας καταλόγου (user directory στα Windows) με ονόματα που περιέχουν το κείμενο που γράψατε. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε αρχεία συγκεκριμένης μορφής (10).

  Το Πρόσφατα χρησιμοποιημένα εμφανίζει τον κατάλογο αρχείων που έχετε ανοίξει πρόσφατα.

5.1.3. Άνοιγμα εικόνας με χρωματική κατατομή (προφίλ)

Σχήμα 15.71. Ο διάλογος Διατήρηση στον ενσωματωμένο χώρο εργασίας

Ο διάλογος Διατήρηση στον ενσωματωμένο χώρο εργασίας

Όταν ανοίγετε μια εικόνα χωρίς XCF που έχει συνδεδεμένη χρωματική κατατομή (προφίλ), το GIMP θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να διατηρήσετε την αρχική κατατομή ή να την μετατρέψετε στην ενσωματωμένη χρωματική κατατομή sRGB του GIMP.

Αν και γενικά συνιστούμε να διατηρήσετε την κατατομή (προφίλ) χρώματος, η χρήση οποιασδήποτε επιλογής είναι καλή, καθώς το GIMP θα κάνει τη μετατροπή της κατατομής στο παρασκήνιο όταν χρειάζεται.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν θέλετε το GIMP να σταματήσει να σας ρωτά, τότε σημειώστε την επιλογή Μη με ρωτήσετε ξανά. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε πάντα να επαναφέρετε την ερώτηση μεταβαίνοντας στις Προτιμήσεις Διαχείριση χρωμάτων, Πολιτικές, Συμπεριφορά ανοίγματος αρχείου.