5.2. Εισαγωγή μορφών αρχείου

Όταν ανοίγετε μια εικόνα που δεν είναι XCF, ορισμένες μορφές αρχείων έχουν πρόσθετες επιλογές που μπορούν να ρυθμιστούν για να καθοριστεί πώς το GIMP θα ανοίξει την εικόνα. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο διαλόγου. Αυτή η ενότητα θα τεκμηριώσει τα παράθυρα διαλόγου για όλες τις μορφές αρχείων που έχουν τέτοιο παράθυρο διαλόγου επιλογών εισαγωγής.

5.2.1. Εισαγωγή από PDF

Σχήμα 15.72. Ο διάλογος εισαγωγή PDF

Ο διάλογος εισαγωγή PDF

Εάν επιλέξετε να ανοίξετε ένα αρχείο PDF, το GIMP θα εμφανίσει έναν πρόσθετο διάλογο με ειδικές επιλογές για αυτόν τον τύπο αρχείου.

Επιλογή σελίδας

Μπορείτε να επιλέξετε σελίδες πληκτρολογώντας έναν ή περισσότερους αριθμούς σελίδας ή περιοχών, διαχωριζόμενες με κόμμα. Παραδείγματος χάρη, το 4-7,9 επιλέγει τις σελίδες 4,5,6,7 και 9 του εγγράφου. Η προεπιλογή είναι η επιλογή όλων των σελίδων του εγγράφου.

Άνοιγμα σελίδων ως

Εάν αυτό οριστεί σε Εικόνες, τότε το GIMP θα ανοίξει καθεμιά από τις επιλεγμένες σελίδες ως ξεχωριστή εικόνα. Εάν οριστεί σε Στρώσεις, τότε το GIMP θα δημιουργήσει μια εικόνα με καθεμιά από τις επιλεγμένες σελίδες στη δικιά της στρώση.

Φόρτωση με αντίστροφη σειρά

Από προεπιλογή, η πρώτη σελίδα φορτώνεται πρώτη, που σημαίνει ότι θα γίνει η κάτω στρώση. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η πρώτη σελίδα θα φορτωθεί τελευταία και θα γίνει η ανώτερη στρώση.

Μέγεθος εικόνας

Το μέγεθος της δημιουργούμενης εικόνας ελέγχεται από τις ρυθμίσεις πλάτος, ύψος και ανάλυση. Ένα έγγραφο PDF περιέχει πληροφορίες για το πλάτος και το ύψος του σε μονάδες φυσικού μεγέθους· έτσι έχει νόημα να ορίσετε το πλάτος ή το ύψος της εικόνας σε εικονοστοιχεία ή την ανάλυσή της σε εικονοστοιχεία ανά φυσική μονάδα μεγέθους: καθώς ορίζετε οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις παραμέτρους, οι άλλες δύο θα προσαρμοστούν αυτόματα για να ταιριάξουν.

Χρήση εξομάλυνσης

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο για να εφαρμόσετε εξομάλυνση στο κείμενο της εικόνας.

Γέμισμα των διαφανών περιοχών με λευκό

Όταν επιλεγεί, όλες οι διαφανείς περιοχές στις σελίδες PDF θα γεμίσουν με λευκό. Όταν δεν είναι επιλεγμένο, οι διαφανείς περιοχές θα παραμείνουν διαφανείς.

5.2.2. Εισαγωγή από PostScript

Σχήμα 15.73. Ο διάλογος εισαγωγής Postscript

Ο διάλογος εισαγωγής Postscript

Εάν επιλέξετε ένα αρχείο PostScript για να ανοίξετε, το GIMP θα εμφανίσει έναν πρόσθετο διάλογο με ειδικές επιλογές για αυτόν τον τύπο αρχείου.

Επιλογή σελίδας

Μπορείτε να επιλέξετε σελίδες πληκτρολογώντας έναν ή περισσότερους αριθμούς σελίδας ή περιοχών, διαχωριζόμενες με κόμμα. Παραδείγματος χάρη, το 4-7,9 επιλέγει τις σελίδες 4,5,6,7 και 9 του εγγράφου. Η προεπιλογή είναι η επιλογή όλων των σελίδων του εγγράφου. Σημείωση: αυτό είναι ορατό μόνο εάν υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες.

Άνοιγμα σελίδων ως

Εάν αυτό οριστεί σε Εικόνες, τότε το GIMP θα ανοίξει καθεμιά από τις επιλεγμένες σελίδες ως ξεχωριστή εικόνα. Εάν οριστεί σε Στρώσεις, τότε το GIMP θα δημιουργήσει μια εικόνα με καθεμιά από τις επιλεγμένες σελίδες στη δικιά της στρώση. Σημείωση: αυτό είναι ορατό μόνο εάν υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες.

Απόδοση

Το μέγεθος της δημιουργούμενης εικόνας ελέγχεται από τις ρυθμίσεις πλάτος, ύψος και ανάλυση. Ένα έγγραφο PostScript περιέχει πληροφορίες για το πλάτος και το ύψος του σε μονάδες φυσικού μεγέθους· έτσι έχει νόημα να ορίσετε το πλάτος ή το ύψος της εικόνας σε εικονοστοιχεία ή την ανάλυσή της σε εικονοστοιχεία ανά φυσική μονάδα μεγέθους: καθώς ορίζετε οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις παραμέτρους, οι άλλες δύο θα προσαρμοστούν αυτόματα για να ταιριάξουν.

Χρωματισμός

Επιλέξτε ασπρόμαυρη για να κάνετε το GIMP να δημιουργήσει την εικόνα ως εικόνα από ευρετήριο 2 χρωμάτων, γκρίζο για εικόνα γκρίζας κλίμακας, ή χρωματιστή για εικόνα RGB (δείτε Τμήμα 1, «Τύποι εικόνας» για πλήρη εξήγηση αυτών των διαφορετικών καταστάσεων εικόνας). Εάν επιλέξετε Αυτόματο τότε το GIMP θα προσπαθήσει να καθορίσει την πιο κατάλληλη κατάσταση από τα περιεχόμενα του αρχείου.

Δοκιμάστε το πλαίσιο οριοθέτησης

Εάν αυτό είναι σημειωμένο, το GIMP θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του πλαισίου οριοθέτησης στο αρχείο PostScript για να καθορίσει πόσο μέρος της σελίδας θα χρησιμοποιήσει: στην ουσία, αυτό είναι ισοδύναμο με την περικοπή κενού χώρου από τα άκρα της εικόνας. Είναι δυνατό ένα αρχείο PostScript να μην περιέχει πληροφορίες πλαισίου οριοθέτησης, οπότε αυτή η επιλογή θα αγνοηθεί.

Εξομάλυνση

Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε το GIMP να εφαρμόσει εξομάλυνση ξεχωριστά για κείμενο και για γραφικά στην εισαγόμενη εικόνα. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε ασθενής, είτε ισχυρή εξομάλυνση: συνήθως επιλέγεται η ισχυρή.