Κεφάλαιο 15. Διάλογοι

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή διαλόγου
2. Διάλογοι σχετικοί με τη δομή εικόνας
2.1. Διάλογος στρώσεων
2.2. Διάλογος καναλιών
2.3. Διάλογος μονοπατιών
2.4. Ο διάλογος χρωματολογίου
2.5. Histogram Dialog
2.6. Διάλογος περιήγησης
2.7. Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων
3. Διάλογοι σχετικοί με το περιεχόμενο εικόνας
3.1. Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου
3.2. Διάλογος πινέλων
3.3. Διάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)
3.4. Διάλογος μοτίβων
3.5. Διάλογος διαβαθμίσεων
3.6. Διάλογος παλετών
3.7. Ετικετοποίηση
3.8. Διάλογος γραμματοσειρών
4. Διάλογοι σχετικοί με τη διαχείριση εικόνας
4.1. Διάλογος μνημών
4.2. Διάλογος εικόνων
4.3. Διάλογος ιστορικού εγγράφου
4.4. Διάλογος προτύπων
5. Διάλογοι σχετικοί με αρχεία
5.1. Άνοιγμα εικόνας
5.2. Εισαγωγή μορφών αρχείου
5.3. Αποθήκευση αρχείου
5.4. Εξαγωγή αρχείου
5.5. Εξαγωγή μορφών αρχείου
6. Διάλογος Προτιμήσεις
6.1. Εισαγωγή
6.2. Πόροι συστήματος
6.3. Αποσφαλμάτωση
6.4. Διαχείριση χρωμάτων
6.5. Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας
6.6. Πειραματικός χώρος δοκιμών
6.7. Επιλογές εργαλείου
6.8. Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας
6.9. Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας
6.10. Διεπαφή
6.11. Θέμα
6.12. Θέμα εικονιδίου
6.13. Εργαλειοθήκη
6.14. Προεπιλογές διαλόγου
6.15. Σύστημα βοήθειας
6.16. Εμφάνιση
6.17. Διαχείριση παραθύρων
6.18. Παράθυρα εικόνων
6.19. Εμφάνιση παραθύρου εικόνας
6.20. Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
6.21. Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας
6.22. Συσκευές εισόδου
6.23. Ελεγκτές εισόδου
6.24. Φάκελοι
6.25. Φάκελοι δεδομένων
7. Ποικίλοι διάλογοι
7.1. Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων
7.2. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου
7.3. Διάλογος κατάστασης συσκευής
7.4. Κονσόλα σφαλμάτων
7.5. Πίνακας εργαλείων
7.6. Διάλογος σημείων δειγματοληψίας
7.7. Διάλογος δείκτη
7.8. Symmetry Painting Dialog
7.9. Διάλογος συντομεύσεων πληκτρολογίου

1. Εισαγωγή διαλόγου

Οι διάλογοι είναι τα πιο συνηθισμένα μέσα ορισμού επιλογών και ελέγχων στο GIMP. Οι πιο σημαντικοί διάλογοι εξηγούνται σε αυτήν την ενότητα.