6.4. Διαχείριση χρωμάτων

[Σημείωση] Σημείωση

For color profile related actions of an image file, see Τμήμα 6.8, « Διαχείριση χρώματος ».

For color display related view settings, see Τμήμα 5.12, «Διαχείριση χρώματος».

Σχήμα 15.86. Προτιμήσεις διαχείρισης χρώματος

Προτιμήσεις διαχείρισης χρώματος

6.4.1. Επιλογές

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη διαχείριση χρώματος του GIMP.

Μερικές από τις επιλογές σάς επιτρέπουν να επιλέξετε μια χρωματική κατατομή (προφίλ) από ένα μενού. Εάν η επιθυμητή κατατομή δεν είναι ακόμα παρούσα στο μενού, μπορείτε να την προσθέσετε πατώντας στο Επιλογή χρωματικής κατατομής από δίσκο....

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Αρχεία που περιέχουν χρωματικές κατατομές είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από την κατάληξη τους .icc. Επιπρόσθετα αποθηκεύονται συνήθως όλες μαζί σε μερικά μόνο μέρη. Εάν τρέχετε το GIMP σε Mac OS X, δοκιμάστε /Library/ColorSync/Profiles/ και Library/Printers/[manufacturer]/Profiles.

Κατάσταση εμφάνισης εικόνας

Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να αποφασίσετε πώς λειτουργεί η διαχείριση χρώματος του GIMP. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις επιλογής:

 • Χωρίς διαχείριση χρώματος: επιλέγοντας αυτό κλείνει ολότελα η διαχείριση χρώματος στο GIMP.

 • Εμφάνιση διαχείρισης χρώματος: επιτρέπει τη διαχείριση χρωμάτων GIMP και παρέχει μια πλήρως διορθωμένη εμφάνιση των εικόνων σύμφωνα με τη δεδομένη κατατομή (προφίλ) χρώματος για την οθόνη.

 • Προσομοίωση εκτύπωσης: επιλέγοντας αυτήν την επιλογή, ενεργοποιείτε τη διαχείριση χρώματος GIMP όχι μόνο στην εφαρμογή της κατατομής εμφάνισης, αλλά επίσης στην κατατομή (προφίλ) προσομοίωσης επιλεγμένου εκτυπωτή. Έτσι, μπορείτε να προεπισκοπήσετε τα αποτελέσματα χρώματος μιας εκτύπωσης με αυτόν τον εκτυπωτή.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Παρακαλώ σημειώστε, ότι η διαχείριση χρώματος του GIMP χρησιμοποιείται για βελτίωση της εμφάνισης των εικόνων και την ενσωμάτωση κατατομών μόνο σε αρχεία εικόνας. Ειδικά οι επιλογές που διαλέγετε σε αυτό το διάλογο δεν χρησιμοποιούνται με κανένα τρόπο για εκτύπωση μέσα από το GIMP. Αυτό συμβαίνει επειδή η εκτύπωση είναι μια ειδική εργασία που γίνεται από μια μηχανή εκτύπωσης που δεν είναι μέρος του GIMP.

Εμφάνιση χρωματικής διαχείρισης

Κατατομή οθόνης

 • Καμία: Το GIMP χρησιμοποιεί την χρωματομετρική κατατομή της οθόνης σας.

 • Επιλογή χρωματικής κατατομής από δίσκο: επιλέξτε μια κατατομή που έχετε διαθέσιμη στον υπολογιστή σας.

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την κατατομή (προφίλ) παρακολούθησης συστήματος

 • Όταν είναι ενεργοποιημένο, το GIMP θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την κατατομή χρώματος της οθόνης που παρέχεται από το σύστημα. Η διαμορφωμένη κατατομή οθόνης χρησιμοποιείται τότε μόνο ως εναλλακτική.

Στόχος απόδοσης

 • Αυτή η επιλογή ασχολείτει με την μετατροπή των χρωμάτων από τον χρωματικό χώρο της εικόνας σας στη συσκευή εμφάνισής σας. Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες καταστάσεις: «διαισθητική», «σχετική χρωματομετρική», «κορεσμός» και «απόλυτη χρωματομετρική».

  Η σχετική χρωματομετρική είναι συνήθως η βέλτιστη επιλογή (προεπιλογή). Εκτός και χρησιμοποιείτε κατατομή οθόνης LUT (οι περισσότερες κατατομές οθόνης είναι πίνακες), η επιλογή διαισθητικού στόχου σας δίνει στην πραγματικότητα σχετική χρωματομετρική. Δείτε επίσης Σχεδίαση στόχου .

Χρήση μαύρου σημείου αντιστάθμισης

 • Αυτή η επιλογή είναι επιλεγμένη από προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε την αντιστάθμιση μαύρου σημείου εκτός και έχετε κάποιον αντίθετο λόγο.

Βελτιστοποίηση εμφάνισης εικόνας για:

 • Δύο επιλογές: Ταχύτητα και Ακρίβεια/Πιστότητα χρώματος. Η «Ταχύτητα» είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν δεν είναι, η εμφάνιση της εικόνας μπορεί να είναι καλύτερη σε βάρος της ταχύτητας.

Προσομοίωση εκτύπωσης

Η προσομοίωση εκτύπωσης είναι μηχανισμός που σας επιτρέπει να δείτε στην οθόνη σας πώς θα φαίνεται η εκτύπωση στο χαρτί. Πιο γενικά, είναι προσομοίωση εκτύπωσης από τον χρωματικό χώρο της εικόνας σας σε έναν άλλο χρωματικό χώρο (εκτυπωτή ή άλλης συσκευής εξόδου).

Βελτιστοποίηση προσομοίωσης εκτύπωσης για:

Δύο επιλογές: Ταχύτητα και Ακρίβεια/Χρωματική πιστότητα. Η «Ταχύτητα» είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν δεν είναι, η προσομοίωση εκτύπωσης μπορεί να είναι καλύτερη σε βάρος της ταχύτητας.

Περιγραφή χρωμάτων φάσματος

Όταν αυτό το πλαίσιο είναι σημειωμένο, η προσομοίωση εκτύπωσης θα σημειώσει χρώματα που δεν αντιπροσωπεύονται στον χρωματικό χώρο του στόχου. Στα δεξιά, υπάρχει ένα έγχρωμο πλήκτρο, που μπορεί να πατηθεί για να ανοίξει έναν επιλογέα χρώματος για να επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των χρωμάτων του φάσματος.

Προτιμώμενες κατατομές (προφίλ)

Κατατομή RGB

Προεπιλογή είναι «καμία», που οδηγεί στη χρήση της ενσωματωμένης κατατομής (προφίλ) RGB. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη κατατομή χρωματικού χώρου εργασίας RGB από τον δίσκο: θα υπάρχει δίπλα στην ενσωματωμένη κατατομή όταν μπορεί να επιλεχθεί μια χρωματική κατατομή.

Κατατομή κλίμακας του γκρι

Προεπιλογή είναι «Καμία», που οδηγεί στη χρήση της ενσωματωμένης κατατομής (προφίλ) γκρίζας κλίμακας. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη κατατομή χρωματικού χώρου εργασίας γκρίζας κλίμακας από τον δίσκο: θα υπάρχει δίπλα στην ενσωματωμένη κατατομή όταν επιλέγεται μια χρωματική κατατομή γκρίζας κλίμακας.

Κατατομή CMYK

Προεπιλογή είναι «Καμία». Μπορείτε να επιλέξετε μια κατατομή χρωματικού χώρου εργασίας CMYK από τον δίσκο για να μετατρέψετε το RGB σε CMYK.

Πολιτικές

Συμπεριφορά ανοίγματος αρχείου

Προεπιλογή είναι «Ερώτηση τι να γίνει». Μπορείτε επίσης να επιλέξετε «Διατήρηση ενσωματωμένης κατατομής», ή «Μετατροπή στην ενσωματωμένη κατατομή sRGB, ή γκρίζας κλίμακας» για να δείξετε πώς θα αντιμετωπιστούν οι ενσωματωμένες χρωματικές κατατομές κατά το άνοιγμα αρχείου εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Για περισσότερες εξηγήσεις:

 • Οι κατατομές ICC εξηγούνται στη Wikipedia [WKPD-ICC].

 • Δείτε το έργο OpenICC ([OPENICC]) όπου το GIMP και άλλα μεγάλα ονόματα της ελεύθερης πληροφόρησης συμμετέχουν.

Μερικές διαθέσιμες διαδικτυακές κατατομές (προφίλ) χρωμάτων:

 • Ο χώρος εργασίας ICC sRGB: ICCsRGB[ICCsRGB]

 • Ο χώρος εργασίας Adobe RGB98: Adobe RGB (1998)[AdobeRGB]

 • Κατατομές ECI (European Color Initiative): ECI[ECI]

Διάλογοι φίλτρων

Να εμφανίζονται οι προχωρημένες επιλογές χρωμάτων: οι προχωρημένες επιλογές χρωμάτων στους διαλόγους φίλτρων δεν είναι ορατοί όταν όταν αυτή η επιλογή δεν είναι σημειωμένη.