2. Το μενού «Αρχείο»

2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.2. Το μενού αρχείο

Το μενού αρχείο

[Σημείωση] Σημείωση

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by third-party plug-ins. You can find information about the functionality of a plug-in by referring to its documentation.