2. El menú «Fitxer»

2.1. Resum

Figura 16.2. Menú fitxer

Menú fitxer

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites ací, també podeu trobar altres entrades en el menú. No formen part del mateix GIMP, però han estat afegits per connectors de tercers. Podeu trobar informació sobre la funcionalitat d'un connector fent referència a la seva documentació.