9.4. Λειτουργία GEGL

9.4.1. Επισκόπηση

Το GEGL («Γενική βιβλιοθήκη γραφικών») είναι ένα γράφημα βασισμένο σε βιβλιοθήκη επεξεργασίας εικόνας, σχεδιασμένο για το χειρισμό ποικίλων εργασιών επεξεργασίας εικόνας απαιτούμενων στο GIMP. Οι περισσότερες λειτουργίες του GEGL έχουν τις δικές τους εντολές μενού στο GIMP. Τα περισσότερα από αυτά είναι φίλτρα που βρίσκονται στα μενού Χρώματα και Φίλτρα.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες λειτουργίες του GEGL που δεν έχουν τη δική τους εντολή. Είτε επειδή η λειτουργία δεν θεωρήθηκε αρκετά σημαντική, είτε επειδή η λειτουργία μπορεί να είναι ακόμη πειραματική.

Η λειτουργία του φίλτρου GEGL προστέθηκε για να δώσει πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο. Επιτρέπει την εφαρμογή λειτουργιών του GEGL στην εικόνα και παρέχει προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων στον καμβά. Οι νέες λειτουργίες του GEGL που έχουν γίνει από τρίτους προγραμματιστές θα εμφανίζονται επίσης σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

9.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersGenericGEGL Operation….

9.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.178. Επιλογές «Λειτουργίας GEGL»

Επιλογές «Λειτουργίας GEGL»

Η λειτουργία GEGL χωρίς επιλεγμένη λειτουργία.


Λειτουργία

Πατήστε σε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία για εφαρμογή στην ενεργή επιλογή ή, εάν δεν υπάρχει επιλογή, στην ενεργή στρώση.

Μερικές από αυτές τις λειτουργίες είναι πολύ βασικές λειτουργίες όπως «Χρώμα» που γεμίζει την ενεργή επιλογή ή στρώση με το καθορισμένο χρώμα, ενώ λειτουργίες όπως «Περιηγητής κλαστικών» παράγει αρκετά σύνθετα μοτίβα — ακριβώς όπως το Φίλτρο απόδοσης.

Ρυθμίσεις λειτουργίας

Οι ρυθμίσεις λειτουργιών εξαρτώνται από την επιλεγμένη Λειτουργία:

Σχήμα 17.179. Παράδειγμα «ρυθμίσεων λειτουργιών»

Παράδειγμα «ρυθμίσεων λειτουργιών»

Η λειτουργία GEGL με επιλεγμένη τη «Θόλωση Γκάους».


Εάν οι επιλογές της επιλεγμένης λειτουργίας GEGL δεν είναι αυτονόητες (μαντέψτε ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας «Χρώμα», της επιλογής «Χρώμα») μπορείτε να κοιτάξετε για το αντίστοιχο εργαλείο που δεν είναι του GEGL. Π.χ., το φίλτρο Περιηγητής κλαστικών μπορεί να έχει τις ίδιες ή παρόμοιες επιλογές όπως η λειτουργία «Περιηγητής κλαστικών».

Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όμορφο χαρακτηριστικό προεπισκόπησης πραγματικού χρόνου και απλά να πειραματιστείτε με διαφορετικές ρυθμίσεις.

Προεπισκόπηση

Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όπως είναι από προεπιλογή, θα λάβετε μια προεπισκόπηση της επιλεγμένης λειτουργίας στον καμβά μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία. Θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Εντάξει για να εφαρμόσετε πραγματικά τη λειτουργία στην εικόνα.

Τα πλήκτρα

Επαναφορά

Πατώντας αυτό το πλήκτρο επαναφέρει τις ρυθμίσεις λειτουργίας στις προεπιλογές τους.

Aκύρωση

Πατώντας αυτό το πλήκτρο διακόπτετε τη λειτουργία GEGL και αφήνετε την εικόνα σας ανέγγιχτη. Αυτό είναι ισοδύναμο με το κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου χρησιμοποιώντας το συνηθισμένο πλήκτρο Κλείσιμο που παρέχει ο διαχειριστής παραθύρων.

Eντάξει

Πρέπει να πατήσετε αυτό το πλήκτρο για να εφαρμόσετε την επιλεγμένη λειτουργία στην εικόνα. Τότε το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει.