9. Γενικά Φίλτρα

9.1. Εισαγωγή

Generic filters are a catch-all for filters which can't be placed elsewhere.

This category describes the following filters: