9. Γενικά Φίλτρα

9.1. Εισαγωγή

Γενικά φίλτρα είναι μια γενική έκφραση για φίλτρα που δεν μπορούν να τοποθετηθούν κάπου αλλού. Μπορείτε να βρείτε: