9. Γενικά Φίλτρα

9.1. Εισαγωγή

Τα γενικά φίλτρα είναι μια λύση για φίλτρα που δεν μπορούν να τοποθετηθούν αλλού.

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα ακόλουθα φίλτρα: