9.3. Χάρτης απόστασης

9.3.1. Επισκόπηση

Κάθε εικονοστοιχείο στην εικόνα αντικαθίσταται με μια τιμή γκρίζου ανάλογα με την απόσταση από το πιο κοντινό εικονοστοιχείο εμποδίου, γενικά ένα οριακό εικονοστοιχείο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι για να υπολογίσετε την απόσταση.

9.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΓενικάΧάρτης απόστασης....

9.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.176. Επιλογές «χάρτη απόστασης»

Επιλογές «χάρτη απόστασης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μετρικό

«Μετρικό» είναι τοπογραφικός όρος. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες μέθοδοι:

  • Προεπιλογή Ευκλείδια: η απόσταση είναι ευθεία γραμμή.

  • Μανχάταν: η απόσταση είναι το άθροισμα των μονοδιάστατων αποστάσεων κατά μήκος των αξόνων X και Y.

  • Τσεμπισιόφ (Chebyshev): η απόσταση είναι το μέγιστο των μονοδιάστατων αποστάσεων κατά μήκος των αξόνων X και Y.

Χειρισμός άκρων

Αυτό ορίζει πώς οι περιοχές εκτός της εισόδου λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Οι επιλογές είναι: Κάτω από το κατώφλι και Πάνω από το κατώφλι.

Κατώτατο όριο

Προεπιλογή το 0. Η αύξηση αυτής της τιμής επιλέγει πιο υψηλά εικονοστοιχεία φωτεινότητας (lightness)

Αρχική εικόνα για παραδείγματα. Το κάτω όριο θα αυξάνεται προοδευτικά. Φωτεινότητα (Lightness): σκούρο κόκκινο = 0,070· ανοιχτό κόκκινο = 0,223· πράσινο = 0,133

Σχήμα 17.177. Παράδειγμα «χαμηλού κατωφλίου»

Παράδειγμα «χαμηλού κατωφλίου»

Κάτω όριο = 0: μόνο οι ακραίες αποστάσεις είναι ορατές.

Παράδειγμα «χαμηλού κατωφλίου»

Κάτω όριο = 0,070: εμφανίζεται «σκούρος κόκκινος» κύκλος.

Παράδειγμα «χαμηλού κατωφλίου»

Κάτω όριο = 0,133: εμφανίζεται «πράσινος» κύκλος.

Παράδειγμα «χαμηλού κατωφλίου»

Κάτω όριο = 0,223: εμφανίζεται «ανοικτός κόκκινος» κύκλος.


Ανώτατο όριο

Η προεπιλογή το 1. Η μείωση αυτής της τιμής κάνει το αποτέλεσμα πιο σκοτεινό.

Μέσος όρος κλίμακας του γκρι

Αριθμός υπολογισμών για τον μέσο όρο της κλίμακας του γκρι.

Κανονικοποίηση

Αυτή η επιλογή είναι επιλεγμένη από προεπιλογή. Εάν την αποεπιλέξετε, δεν δημιουργείται θόλωση.

Σχήμα 17.178. Παράδειγμα «κανονικοποίησης»

Παράδειγμα «κανονικοποίησης»

Σημειωμένη επιλογή η κανονικοποίηση.

Παράδειγμα «κανονικοποίησης»

Μη σημειωμένη η επιλογή κανονικοποίησης.


9.3.4. Χρήση φίλτρου χάρτη απόστασης

Αναζήτηση για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το φίλτρο χάρτη απόστασης στην επεξεργασία εικόνας...