14.3. Περιηγητής κλαστικών

14.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.326. Παράδειγμα για το φίλτρο περιηγητή κλαστικών

Παράδειγμα για το φίλτρο περιηγητή κλαστικών

Εφαρμογή φίλτρου «περιηγητής κλαστικών»


Με αυτό το φίλτρο, μπορείτε να δημιουργήσετε κλαστικά και πολύχρωμες εικόνες στις παρυφές του χάους. Αυτό το φίλτρο σάς επιτρέπει να επιλέξετε από μια συλλογή προεπιλογών που μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα. Αντίθετα με το φίλτρο κλαστικό IFS, σας επιτρέπει να αλλάξετε τη δομή του κλαστικού με περισσότερες λεπτομέρειες, με κόστος ότι είναι πιο περίπλοκο.

14.3.2. Εκκίνηση του Περιηγητή κλαστικού

Θέση εντολής μενού για αυτό το φίλτρο: ΦίλτραΣχεδίασηΚλαστικάΠεριηγητής κλαστικού.

14.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.327. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών»

Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών»

Το παράθυρο περιηγητή κλαστικών περιέχει δύο στήλες: στα αριστερά υπάρχει το τζάμι προεπισκόπησης με ένα χαρακτηριστικό εστίασης, στα δεξιά θα βρείτε τις κύριες επιλογές οργανωμένες σε καρτέλες: παράμετροι, χρώματα και κλαστικά.

14.3.3.1. Προεπισκόπηση
Προεπισκόπηση πραγματικού χρόνου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Προεπισκόπηση πραγματικού χρόνου εάν η ενημέρωση της προεπισκόπησης είναι αργή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ενημερώσετε την προεπισκόπηση πατώντας το πλήκτρο Επανασχεδίαση προεπισκόπησης.

Με πάτημα-σύρσιμο του δείκτη ποντικιού στην προεπισκόπηση, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο οριοθετώντας την περιοχή που θα εστιαστεί.

Εστίαση

Αυτά τα πλήκτρα σάς επιτρέπουν να κάνετε Μεγέθυνση ή Σμίκρυνση την προεπισκόπηση. Το πλήκτρο Αναίρεση σας μεταφέρει πίσω στην προηγούμενη κατάσταση. Το πλήκτρο Ακύρωση αναίρεσης θα επαναφέρει την τελευταία Αναίρεση.

14.3.3.2. Παράμετροι

Αυτή η καρτέλα περιέχει ρυθμίσεις για την προσαρμογή του υπολογισμού και την επιλογή ενός τύπου κλαστικού.

Παράμετροι κλαστικού

Αυτά τα ρυθμιστικά και τα πλαίσια εισαγωγής σάς επιτρέπουν να ορίσετε την εξάπλωση, την επανάληψη και την όψη του κλαστικού.

Αριστερά, Δεξιά, Κορυφή, Πυθμένας

Μπορείτε να ορίσετε την επέκταση κλαστικού μεταξύ ενός ελάχιστου και ενός μέγιστου, στην οριζόντια και/ή κάθετη κατεύθυνση. Οι τιμές είναι από -3,0 έως 3,0.

Επαναλήψεις

Με αυτή την παράμετρο, μπορείτε να ορίσετε την επανάληψη κλαστικού κι έτσι την λεπτομέρεια. Οι τιμές είναι από 0,0 μέχρι 1000,0

Οριζόντια, Κάθετα

Με αυτές τις παραμέτρους, μπορείτε να αλλάξετε την όψη κλαστικού, στην οριζόντια (Χ) και/ή κάθετη (Υ) κατεύθυνση, εκτός από τους τύπους Mandelbrot και Sierpinski.

Άνοιγμα, Επαναφορά, Αποθήκευση

Με αυτά τα τρία κουμπιά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας με όλες τις παραμέτρους της, να ανοίξετε ένα προηγουμένως αποθηκευμένο κλαστικό, ή να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση πριν όλες τις τροποποιήσεις.

Τύπος κλαστικού

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο κλαστικού που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Mandelbrot, Τζούλια, Barnsley 1, 2 ή 3, Αράχνη, Man 'o'war, Λάμδα, ή Sierpinski.

14.3.3.3. Χρώματα

Σχήμα 17.328. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών» (χρώματα)

Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών» (χρώματα)

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογές για ρύθμιση χρώματος κλαστικού.

Αριθμός χρωμάτων

Αριθμός χρωμάτων

Αυτό το ρυθμιστικό και τα πλαίσια εισόδου του σάς επιτρέπουν να ορίσετε τον αριθμό των χρωμάτων για το κλαστικό, μεταξύ 2 και 8192. Μια παλέτα αυτών των χρωμάτων εμφανίζεται στον πυθμένα της καρτέλας. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι μια διαβάθμιση μεταξύ χρωμάτων στο κλαστικό: μπορείτε να αλλάξετε χρώματα με τις επιλογές Πυκνότητα χρώματος και Συνάρτηση χρώματος. Τα χρώματα κλαστικού δεν εξαρτώνται από τα χρώματα της αρχικής εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα μια λευκή εικόνα για τη δημιουργία κλαστικών.

Χρήση λογαριθμικής εξομάλυνσης

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το αποτέλεσμα ζώνης εξομαλύνεται.

Σχήμα 17.329. Παράδειγμα λογαριθμικής εξομάλυνσης

Παράδειγμα λογαριθμικής εξομάλυνσης

Πυκνότητα χρώματος

Κόκκινο, Πράσινο, Γαλάζιο

Αυτοί οι τρεις ολισθητές και τα πλαίσια κειμένου τους επιτρέπουν τον ορισμό της έντασης χρώματος στα τρία κανάλια χρώματος. Οι τιμές ποικίλουν από 0,0 μέχρι 1,0.

Συνάρτηση χρώματος

Για τα χρωματικά κανάλια κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο, μπορείτε να διαλέξετε με πόσο χρώμα θα επεξεργαστούν:

Ημίτονο

Χρωματικές παραλλαγές θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τη συνάρτηση ημιτόνου.

Συνημίτονο

Οι χρωματικές πυκνότητες θα ποικίλουν σύμφωνα με τη συνάρτηση συνημιτόνου.

Καμία

Οι χρωματικές πυκνότητες θα ποικίλουν γραμμικά.

Αντιστροφή

Εάν σημειώσετε αυτήν την επιλογή, οι τιμές συνάρτησης θα αντιστραφούν.

Χρωματική κατάσταση

Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν τον ορισμό από πού οι χρωματικές τιμές πρέπει να παρθούν.

Όπως καθορίστηκε παραπάνω

Οι χρωματικές τιμές θα παρθούν από τις ρυθμίσεις Πυκνότητας χρώματος.

Εφαρμογή ενεργής διαβάθμισης στην τελική εικόνα

Τα χρησιμοποιούμενα χρώματα θα είναι αυτά της ενεργής διαβάθμισης. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη διαβάθμιση πατώντας στο πλήκτρο που εμφανίζει την τρέχουσα ενεργή διαβάθμιση.

14.3.3.4. Κλαστικά

Σχήμα 17.330. Δείγμα κλαστικών του «Περιηγητή κλαστικού»

Δείγμα κλαστικών του «Περιηγητή κλαστικού»

Αυτή η καρτέλα περιέχει έναν μεγάλο κατάλογο κλαστικών με τις παραμέτρους τους, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο και να ρυθμίσετε. Για να επιλέξετε ένα, μπορείτε είτε να διπλοπατήσετε στο όνομα, είτε να πατήσετε στο όνομα και, στη συνέχεια, να πατήσετε Εφαρμογή.

Η Ανανέωση σάς επιτρέπει την ενημέρωση του καταλόγου εάν έχετε αποθηκεύσει την εργασία σας (δείτε την καρτέλα παραμέτρων). Μπορείτε να διαγράψετε ένα κλαστικό από τον κατάλογο πατώντας το Διαγραφή.