10. Το μενού «Φίλτρα»

10.1. Εισαγωγή στο μενού «Φίλτρα»

Σχήμα 16.246. Το μενού «Φίλτρα»

Το μενού «Φίλτρα»

Στην ορολογία GIMP, ένα φίλτρο είναι ένα πρόσθετο που τροποποιεί την εμφάνιση της εικόνας, στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο την ενεργή στρώση της εικόνας. Όμως, δεν ανταποκρίνονται σε αυτόν τον ορισμό όλες οι είσοδοι. Η λέξη «φίλτρο» χρησιμοποιείται συχνά κακώς αντί για κάθε πρόσθετο, ανεξάρτητα του τι κάνει. Στην πραγματικότητα, μερικές είσοδοι σε αυτό το μενού δεν τροποποιούν τις εικόνες καθόλου.

Με την εξαίρεση των κορυφαίων τριών στοιχείων του μενού Φίλτρα, όλες οι είσοδοι παρέχονται από πρόσθετα. Κάθε πρόσθετο αποφασίζει για τον εαυτό του πού η είσοδος μενού του θα τοποθετηθεί. Συνεπώς, η εμφάνιση αυτού του μενού μπορεί να είναι ολότελα διαφορετική για κάθε χρήστη. Στην πράξη, όμως, η εμφάνιση δεν διαφέρει πάρα πολύ, επειδή τα περισσότερα πρόσθετα έρχονται με το GIMP όταν εγκαθίσταται και φυσικά είναι πάντοτε στις ίδιες θέσεις στο μενού.

Τα πρόσθετα δεν περιορίζονται μόνο στο μενού Φίλτρα: ένα πρόσθετο μπορεί να τοποθετήσει εισόδους σε κάθε μενού. Στην πραγματικότητα, ένας αριθμός βασικών λειτουργιών του GIMP (π.χ., Ημιισοπέδωση στο μενού Στρώση υλοποιείται από πρόσθετα. Αλλά το μενού Φίλτρα είναι η προεπιλεγμένη θέση για την τοποθέτηση των εισόδων μενού ενός προσθέτου.

Για γενικές πληροφορίες για τα πρόσθετα και τη χρήση τους, δείτε την ενότητα Πρόσθετα. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στα παρεχόμενα φίλτρα με το GIMP στο κεφάλαιο Φίλτρα. Για φίλτρα που εγκαθιστάτε οι ίδιοι, αναφερθείτε παρακαλώ στις πληροφορίες που ήρθαν με τα πρόσθετα.