6.19. Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή

Η εντολή Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή προσαρμόζει το μέγεθος του καμβά στο μέγεθος της επιλογής σε πλάτος και ύψος.

6.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ImageFit Canvas to Selection.