6.18. Προσαρμογή του καμβά στις στρώσεις

Η εντολή Προσαρμογή του καμβά στις στρώσεις προσαρμόζει το μέγεθος του καμβά στο μέγεθος της μεγαλύτερης στρώσης στην εικόνα σε πλάτος και ύψος.

Όταν δημιουργείτε ή ανοίγετε μια εικόνα, το μέγεθος του καμβά ορίζεται όπως το μέγεθος της εικόνας και παραμένει αμετάβλητο εάν προσθέσετε νέες στρώσεις. Εάν προσθέσετε μια στρώση μεγαλύτερη από τον καμβά, μόνο η περιοχή που περιορίζεται από τον καμβά θα είναι ορατή. Για να εμφανίσετε την ολική στρώση, χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή.

6.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ImageFit Canvas to Layers.