6. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.4;

Ανανεωμένη εμφάνιση

Ένα πλήρως νέο προεπιλεγμένο θέμα εικόνας δημιουργήθηκε για το 2.4. Οι εικόνες συμβαδίζουν με τις γραμμές οδηγού τεχνοτροπίας Tango, έτσι το GIMP δεν αισθάνεται εκτός τόπου σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο λειτουργικό. Ανεξάρτητα εάν εκτελείτε το GIMP κάτω από Microsoft Windows, Mac OS X ή Linux (GNOME, KDE ή Xfce), το GIMP παρέχει μια γυαλιστερή συνεπή εμφάνιση.

Σχήμα A.1. Νέα εμφάνιση της εργαλειοθήκης στο GIMP 2.4

Νέα εμφάνιση της εργαλειοθήκης στο GIMP 2.4

Επιπρόσθετα οι εικόνες βελτίωσαν επίσης την χρησιμότητα σε σκοτεινά θέματα αντικειμένου, που είναι μια συνηθισμένη ρύθμιση μεταξύ ψηφιακών καλλιτεχνών.

Για καλλιτέχνες που προτιμούν περισσότερο αποκορεσμένο χρωματικό θέμα για τις εικόνες τους υπάρχει ένα εναλλακτικό θέμα εικόνας διαθέσιμο για λήψη (η λήψη δεν είναι διαθέσιμη πια).

Κλιμακώσιμα πινέλα

Οι επιλογές εργαλείου τώρα περιέχουν έναν ολισθητή μεγέθους πινέλου που επηρεάζει και τα παραμετρικά και τα ψηφιογραφικά πινέλα. Αυτό υπήρξε ένα συχνά ζητούμενο χαρακτηριστικό και από τους ψηφιακούς ζωγράφους και από τους επεξεργαστές φωτογραφίας.

Σχήμα A.2. Κλιμακώσιμα πινέλα στο GIMP 2.4

Κλιμακώσιμα πινέλα στο GIMP 2.4

Αντίθετα με προηγούμενες εκδόσεις του GIMP, ανεξάρτητα από τη χρήση ψηφιογραφικού πινέλου, παραμετρικού πινέλου ή ακόμα σωλήνα εικόνας (πολλαπλές ψηφιογραφίες), μπορείτε εύκολα να ορίσετε το μέγεθος του πινέλου είτε με τον ολισθητή επιλογών εργαλείου ή με μια εξωτερική συσκευή όπως ένα ολισθητή MIDI ή με κουμπί ή με μια συσκευή USB όπως το Griffin Powermate.

Εργαλεία επιλογής

Τα εργαλεία επιλογής ξαναγράφτηκαν από την αρχή για να επιτρέψουν την αλλαγή μεγέθους των υπαρχουσών επιλογών. Επιπρόσθετα το εργαλείο ορθογώνιας επιλογής περιλαμβάνει μια ρύθμιση για δημιουργία στρογγυλεμένων γωνιών επειδή αυτό ταυτοποιήθηκε ως μια πολύ κοινή εργασία μεταξύ των σχεδιαστών ιστού.

Σχήμα A.3. Εργαλεία επιλογής στο GIMP 2.4

Εργαλεία επιλογής στο GIMP 2.4

Η καμπύλη μάθησης των εργαλείων έχει εξομαλυνθεί καθώς η κύρια λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη χωρίς θολές συντομεύσεις που προκαλούν σύγχυση στους αρχάριους του GIMP. Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες συντομεύσεις δουλεύουν ακόμα, αλλά η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη είτε μέσα από τις επιλογές εργαλείου ή καταργήθηκαν λόγω των διαδραστικών μετακινήσεων και αλλαγών μεγέθους στον καμβά.

Ενώ τα εργαλεία έχουν ξανασχεδιαστεί για να γίνουν πιο κατανοητά για τους αρχάριους, όλη η προηγούμενη λειτουργικότητα παραμένει. Μπορείτε ακόμα να περιορίσετε τους λόγους θέασης ή καθορισμένα μεγέθη.

Εργαλείο επιλογής προσκηνίου

Η επιλογή ατομικών αντικειμένων σε εικόνες είναι ευκολότερη τώρα με ένα νέο εργαλείο επιλογής προσκηνίου. Γίνεται σε δύο βήματα. Πρώτα, επιλέγετε την επιθυμητή περιοχή που περιέχει όλο το αντικείμενο. Έπειτα ζωγραφίζετε πάνω από την επιλεγμένη περιοχή με ένα πινέλο, χωρίς να ακουμπήσετε το περίγραμμα του αντικειμένου. Απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού όταν τελειώσετε και κοιτάχτε, εάν υπάρχουν σκοτεινά γαλάζια σημεία στα αντικείμενα σας. Εάν υπάρχουν μερικά, ζωγραφίστε με ένα πινέλο πάνω τους ξανά και ελευθερώστε για ολοκλήρωση της επιλογής. Όταν δεν υπάρχουν άλλες γαλάζιες περιοχές μες το αντικείμενο, πατήστε εισαγωγή και ιδού έχετε ένα τέλεια επιλεγμένο αντικείμενο.

Εργαλείο ευθυγράμμισης

Ενώ το GIMP παρέχει μια λειτουργικότητα πλέγματος και γραμμή οδηγού, η πραγματική ευθυγράμμιση των αντικειμένων πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Το νέο Εργαλείο στοίχισης έρχεται για βοήθεια.

Αλλαγές στα μενού

Περισσότερο αξιοσημείωτο είναι ένα υψηλού επιπέδου χρωματικό μενού που συσσωρεύει τα περισσότερα εργαλεία, πρόσθετα και σενάρια που ρυθμίζουν χρώματα σε κατάσταση RGB/γκρι κλίμακας και χρωματικές παλέτες σε κατάσταση από ευρετήριο. Έτσι τώρα μπορείτε να φτάσετε τις λειτουργίες όπως στάθμες ή καμπύλες πολύ πιο γρήγορα παρά πριν, εκτός και ορίσετε τις δικές σας συντομεύσεις πληκτρολογίου για αυτές χρησιμοποιώντας το βελτιωμένο διαχειριστή συντομεύσεων πληκτρολογίου.

Στη νέα έκδοση του GIMP, μερικές είσοδοι μενού άλλαξαν τα ονόματα τους και τη θέση τους. Αυτό έγινε κυρίως για απλοποίηση της καμπύλης εκμάθησης και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Τελικά, το "θόρυβος HSV" και "θόρυβος RGB" ακούγονται πιο περιεκτικά από "σκέδαση HSV" και "σκέδαση RGB", έτσι δεν είναι; Και οι υποδείξεις της γραμμής κατάστασης για όλα τα πρόσθετα και σενάρια είναι αρκετά βοηθητικές επίσης.

Υποστήριξη για τύπους αρχείων
  • Υποστήριξη για τη μορφή πινέλου Photoshop ABR·

  • Βελτιωμένη ανάγνωση/εγγραφή EXIF σε JPEG·

  • Εισαγωγή διαδρομών αποκοπής στο TIFF·

  • Οι μάσκες στρώσης μπορούν να αποθηκευτούν σε PSD·

  • Υποστήριξη ψηφιογραφιών και καναλιού άλφα 16/32 δυαδικών σε BMP·

  • Εικόνες 24 δυαδικών και Vista μπορούν να ανοιχτούν και να αποθηκευτούν.

Επεξεργασία πλήρους οθόνης

Η κατάσταση πλήρους οθόνης βελτιώθηκε ώστε να επιτρέπει όχι μόνο να παίρνει μια πλήρους κλίμακας προεπισκόπηση της καλλιτεχνικής εργασίας, αλλά επίσης να επιτρέπει άνετη επεξεργασία. Ο καλλιτέχνης έχει μέγιστη διαθέσιμη κατάσταση οθόνης ενώ όλη η λειτουργικότητα είναι γρήγορα διαθέσιμη πατώντας το πλήκτρο καρτέλα (εναλλάσσει την ορατότητα όλων των προσαρτήσεων) όταν εργάζεται με πλήρη οθόνη.

Εάν ζωγραφίζει ή επεξεργάζεται φωτογραφίες, η επεξεργασία πλήρους οθόνης διατηρεί όλα τα αφαιρετικά στοιχεία εκτός οπτικού πεδίου με ένα πάτημα πλήκτρου. Είναι σαν να παρατηρεί αστέρια σε ένα πεδίο που αντιτίθεται σε μια πόλη μολυσμένη από φως.

Χρωματική διαχείριση και προσομοίωση εκτύπωσης

Το GIMP τώρα παρέχει πλήρη υποστήριξη για χρωματικές κατατομές επιτρέποντας ακριβή χρωματική τροποποίηση μέσα από όλη τη διαδικασία «ψηφιακού σκοτεινού δωματίου».

Σχήμα A.4. Διαχείριση χρώματος στο GIMP 2.4

Διαχείριση χρώματος στο GIMP 2.4

Νέο εργαλείο περικοπής

Ακριβώς όπως τα εργαλεία επιλογής, το νέο εργαλείο περικοπής βελτιώθηκε από την τελευταία έκδοση. Οι λαβές αλλαγής μεγέθους στην πραγματικότητα αλλάζουν μέγεθος στο ορθογώνιο περικοπής αντί να παράσχουν λειτουργικότητα αλλαγής μεγέθους και μετακίνησης. Το εργαλείο συμπεριφέρεται πιο φυσικά και συνεκτικά με τα άλλα εργαλεία GIMP. Για λεπτομέρειες δείτε Τμήμα 4.4, «Περικοπή».

Για μετακίνηση, απλά σύρτε το ορθογώνιο με κλικ μες την περιοχή. Αλλαγή μεγέθους είναι δυνατή σε έναν ή δύο άξονες ταυτόχρονα σύροντας τις γραμμές λαβής στις πλευρές και τις γωνίες. Η εξωτερική περιοχή σκοτεινιάζει με ένα όμορφο γενικό εφέ για να πάρετε μια καλύτερη ιδέα πώς η τελική περικοπή θα φαίνεται.

Αφαίρεση κόκκινου ματιού

Ενώ πολυάριθμες επεξεργασίες αφαίρεσης κόκκινου ματιού υπάρχουν ήδη, το GIMP τώρα εμφανίζει ένα πολύ βολικό αυτόματο μαγικό φίλτρο για να αφαιρέσει το κόκκινο μάτι από τις λήψεις σας.

Επούλωση πινέλου

Η επούλωση πινέλου είναι ένα νέο εργαλείο, παρόμοιο στην εργασία με το εργαλείο κλωνοποίησης, που επιτρέπει τη γρήγορη αποκατάσταση μικρών ελαττωμάτων ή ατελειών που οφείλονται σε γρατσουνιές ή σκόνη. Στην πραγματικότητα το εργαλείο είναι αρκετά έξυπνο για να μπορεί να καταλάβει πού και πώς θα τροποποιήσει μια εικόνα για να θεραπεύσει αυτές τις ατέλειες βασιζόμενο στο χρωματικό περιεχόμενο της εικόνας.

Προοπτική κλωνοποίηση

Εδώ είναι ένα άλλο νέο εργαλείο παρόμοιο με την κλωνοποίηση που είναι ικανό να προσαρμόσει την γεωμετρία προορισμού, αντί για το χρώμα όπως κάνει το πινέλο επούλωσης, βασισμένο σε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμορφώσεις. Όπως προτείνει το όνομα, τέλειο όταν αντιγράφονται ομάδες εικόνων με κάποιο τύπο αλλαγών προοπτικής.

Παραμόρφωση Φακού

Ένα πολύ κοινό πρόβλημα έκθεσης του ίδιου του φακού ειδικά όταν χρησιμοποιούνται φτηνότεροι φακοί είναι η παραμόρφωση βαρελιού και βινιέτας. Ευτυχώς το GIMP παρέχει ένα ολότελα νέο φίλτρο για να αντισταθμίσει και τα δυο προβλήματα. Η διαφύλαξη του βαλαντίου του φωτογράφου είναι η αποστολή μας!

Ποικίλες άλλες βελτιώσεις

Επιπλέον σε όλα τα παραπάνω, το GIMP βελτιώθηκε σε άλλες περιοχές όπως:

  • Καλύτερη κατάσταση πληροφοριών για εργαλεία στη γραμμή κατάστασης παραθύρου.

  • Ποικίλες επιταχύνσεις στη σύνθεση λειτουργιών και σχεδίαση διαβάθμισης.

  • Εστιάσιμη προεπισκόπηση αντικειμένου για πρόσθετα.