4.4. Περικοπή

Σχήμα 14.123. Εργαλείο περικοπής

Εργαλείο περικοπής

Το εργαλείο περικοπής χρησιμοποιείται για περικοπή ή ψαλίδισμα εικόνας. Δουλεύει σε όλες τις στρώσεις της εικόνας, ορατές και αόρατες. Αυτό το εργαλείο συχνά χρησιμοποιείται για μετακίνηση περιγραμμάτων, ή για εξάλειψη ανεπιθύμητων περιοχών για να σας δώσει μια πιο εστιασμένη περιοχή εργασίας. Είναι επίσης χρήσιμο εάν χρειαζόσαστε ένα ειδικό μέγεθος εικόνας που δεν ταιριάζει τις αρχικές διαστάσεις της εικόνας σας.

To define the crop area click and drag with the mouse. A highlighted area will appear that shows the crop boundaries. To move the whole crop area, click in the middle and drag the rectangle. Resizing can be done by moving close to the borders. The mouse cursor will change and you can drag either one side, if you are in the middle, or two sides, if you are in a corner. While you are changing the drag area, the size of the cropped area and the aspect ratio will be shown in the status bar.

Όταν το ποντίκι γίνεται μετακινούμενο σταυρόνημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους του πληκτρολογίου για μετακίνηση του ορθογωνίου περικοπής. Με πατημένο το πλήκτρο Shift μπορείτε να μετακινηθείτε με βήματα των 25 εικονοστοιχείων.

To finalize cropping, click inside the crop rectangle or press the Enter key.

[Σημείωση] Σημείωση

A fairly recent change in GIMP is that by default the image canvas size isn't changed after cropping. The Tool Options of the Crop Tool have a setting Delete cropped pixels that can be checked to make sure the canvas size is also adjusted to the cropped area.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

You can use Guides to position the crop area. Make sure that the ViewSnap to Guides option is checked.

4.4.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the image-menu: ToolsTransform toolsCrop.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+C keyboard shortcut.

4.4.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (προεπιλογές)

Όταν διατηρείτε το κλικ στο ορθογώνιο περικοπής, εξαφανίζονται οι λαβές και

  • με πατημένο το πλήκτρο Ctrl εναλλάσσεται στην επιλογή επέκταση από το κέντρο,

  • με πατημένο το Shift εναλλάσσεται στην επιλογή σταθερό, που κάνει μερικές διαστάσεις σταθερές.

4.4.3. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.124. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο «περικοπή»

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο «περικοπή»

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Μόνο η τρέχουσα στρώση

Αυτή η επιλογή θα επηρεάσει την περικοπή μόνο της ενεργής στρώσης.

Delete cropped pixels

When checked, the canvas size is adjusted to the cropped area. By default this is not checked, which means that after cropping the layers have been adjusted, but the canvas size is still the same. This is to make sure you don't remove anything by accident.

Επιτρέπεται η επέκταση

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την περικοπή ή αλλαγή μεγέθους να λάβει χώρα έξω από την εικόνα (ή στρώση) και ακόμα στον καμβά. Έτσι, μπορείτε να δώσετε το επιθυμητό μέγεθος στην τελική εικόνα. Η διαφάνεια θα χρησιμοποιηθεί εάν δεν υπάρχει υλικό για περικοπή.

Σχήμα 14.125. Παράδειγμα για «επιτρέπεται η επέκταση»

Παράδειγμα για «επιτρέπεται η επέκταση»

Μια εικόνα σε μεγάλο καμβά

Παράδειγμα για «επιτρέπεται η επέκταση»

Η επιλογή σημειώνεται. Το ορθογώνιο περικοπής επεκτείνεται έξω από τον καμβά.

Παράδειγμα για «επιτρέπεται η επέκταση»

Η τελική εικόνα.


Επέκταση από το κέντρο

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το ορθογώνιο περικοπής επεκτείνεται από το πρώτο εικονοστοιχείο που πατήσατε από το κέντρο. Μπορείτε να εναλλάξετε αυτή την επιλογή με Ctrl ενώ σχεδιάζετε το ορθογώνιο περικοπής.

Σταθερό

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την επιλογή με πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σχεδιάζετε το ορθογώνιο περικοπής. Αυτή η επιλογή σας προσφέρει πολλά για τη σχεδίαση του ορθογωνίου περικοπής συγκριτικά με τις σταθερές διαστάσεις ή την αναλογία τους:

  • Λόγος θέασης: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη δυνατότητα. Το πλάτος και το ύψος κρατούν τον ίδιο λόγο που έχουν στην αρχική εικόνα, όταν σχεδιάζεται το ορθογώνιο περικοπής.

  • Πλάτος/ύψος: Μόνο το πλάτος και το ύψος θα παραμείνουν σταθερά. Η τιμή αυτής της διάστασης μπορεί να οριστεί στο πλαίσιο κειμένου παρακάτω, προεπιλογή τα 100 εικονοστοιχεία.

  • Size: Both Width and Height will be fixed. Their values can be set in the text box below, in the form «150×100» for example. The crop rectangle will adopt these values as soon as you click the image. On the right, two buttons let you choose a Landscape (widthwise) or Portrait (upright) format for the crop rectangle.

Θέση

Αυτά τα δύο πλαίσια κειμένου εμφανίζουν τη θέση (οριζόντια στα αριστερά, κάθετα στα δεξιά) της πάνω αριστερής γωνίας του ορθογωνίου περικοπής σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να το αλλάξετε χειροκίνητα επίσης. Αναφέρεται σε εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα χάρη στη πτυσσόμενη λίστα του κουμπιού px. Οι αρχικές συντεταγμένες είναι η πάνω αριστερή γωνία του καμβά (όχι της εικόνας).

Μέγεθος

Αυτά τα δύο πλαίσια κειμένου εμφανίζουν το μέγεθος (οριζόντια στα αριστερά, κάθετα στα δεξιά) του ορθογωνίου περικοπής σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να το αλλάξετε χειροκίνητα επίσης. Αναφέρεται σε εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα χάρη στη πτυσσόμενη λίστα του κουμπιού px.

Επισήμανση

Αυτή η επιλογή εναλλάσσει τη σκοτεινή εξωτερική περιοχή προοριζόμενη για τονισμό του ορθογωνίου περικοπής.

Η αδιαφάνεια της σκούρας περιοχής μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας τον δρομέα Επισήμανση αδιαφάνειας.

Οδηγοί

Όλα τα είδη οδηγών περιγράφονται στο Τμήμα 2.2, «Επιλογή ορθογωνίου»

Αυτόματη συρρίκνωση

Το κουμπί αυτόματης συρρίκνωσης θα προσπαθήσει να εντοπίσει το περίγραμμα, στην ενεργή στρώση, από την οποία σχεδιάζονται οι διαστάσεις. Αυτή η επιλογή δουλεύει καλά μόνο με απομονωμένα αντικείμενα που αντιτίθενται έντονα με το παρασκήνιο.

Σχήμα 14.126. Παράδειγμα για «αυτόματη συρρίκνωση»

Παράδειγμα για «αυτόματη συρρίκνωση»

Μια εικόνα με απότομο όριο σε αυτή και ένα ορθογώνιο περικοπής.

Παράδειγμα για «αυτόματη συρρίκνωση»

Μετά από κλικ σε κουμπί αυτόματης συρρίκνωσης, το ορθογώνιο περικοπής συρρικνώθηκε για να ταιριάζει στα απότομα όρια.


Συρρίκνωση συγχωνευμένων

Αυτή η επιλογή δουλεύει το ίδιο, με αυτόματη συρρίκνωση ή όχι. Χρησιμοποιεί την πληροφορία εικονοστοιχείου από όλες τις ορατές στρώσεις, αντί για την ενεργή στρώση.