4.4. Περικοπή

Το εργαλείο περικοπής χρησιμοποιείται για περικοπή ή ψαλίδισμα εικόνας. Δουλεύει σε όλες τις στρώσεις της εικόνας, ορατές και αόρατες. Αυτό το εργαλείο συχνά χρησιμοποιείται για μετακίνηση περιγραμμάτων, ή για εξάλειψη ανεπιθύμητων περιοχών για να σας δώσει μια πιο εστιασμένη περιοχή εργασίας. Είναι επίσης χρήσιμο εάν χρειαζόσαστε ένα ειδικό μέγεθος εικόνας που δεν ταιριάζει τις αρχικές διαστάσεις της εικόνας σας.

Για να ορίσετε την περιοχή περικοπής πατήστε και σύρτε με το ποντίκι. Θα εμφανιστεί μια επισημασμένη περιοχή που δείχνει τα όρια της περικοπής. Για να μετακινήσετε ολόκληρη την περιοχή περικοπής, πατήστε στη μέση και σύρετε το ορθογώνιο. Η αλλαγή μεγέθους μπορεί να γίνει με μετακίνηση κοντά στα όρια. Ο δρομέας του ποντικιού θα αλλάξει και μπορείτε να σύρετε είτε τη μία πλευρά, εάν βρίσκεστε στη μέση, είτε δύο πλευρές, εάν βρίσκεστε σε μια γωνία. Ενώ αλλάζετε την περιοχή μετακίνησης, το μέγεθος της περικομμένης περιοχής και η αναλογία διαστάσεων θα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.

Όταν το ποντίκι γίνεται μετακινούμενο σταυρόνημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους του πληκτρολογίου για μετακίνηση του ορθογωνίου περικοπής. Με πατημένο το πλήκτρο Shift μπορείτε να μετακινηθείτε με βήματα των 25 εικονοστοιχείων.

Για να οριστικοποιήσετε την περικοπή, πατήστε μέσα στο ορθογώνιο περικοπής ή πατήστε το πλήκτρο Enter.

[Σημείωση] Σημείωση

By default the image canvas size isn't changed after cropping. The Tool Options of the Crop Tool have a setting Delete cropped pixels that can be checked to make sure the canvas size is also adjusted to the cropped area.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Οδηγούς για να τοποθετήσετε την περιοχή αποκοπής. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ΠροβολήΠροσκόλληση σε οδηγούς έχει σημειωθεί.

4.4.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the main menu: ToolsTransform toolsCrop.

  • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου shift+C.

4.4.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (προεπιλογές)

Όταν διατηρείτε το κλικ στο ορθογώνιο περικοπής, εξαφανίζονται οι λαβές και

  • με πατημένο το πλήκτρο Ctrl εναλλάσσεται στην επιλογή επέκταση από το κέντρο,

  • με πατημένο το Shift εναλλάσσεται στην επιλογή σταθερό, που κάνει μερικές διαστάσεις σταθερές.

4.4.3. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.100. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο «περικοπή»

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο «περικοπή»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Μόνο η τρέχουσα στρώση

Αυτή η επιλογή θα επηρεάσει την περικοπή μόνο της ενεργής στρώσης.

Διαγραφή κομμένων εικονοστοιχείων

Όταν είναι επιλεγμένο, το μέγεθος του καμβά προσαρμόζεται στην περικομμένη περιοχή. Από προεπιλογή, αυτό δεν είναι επιλεγμένο, πράγμα που σημαίνει ότι μετά την περικοπή οι στρώσεις έχουν προσαρμοστεί, αλλά το μέγεθος του καμβά παραμένει το ίδιο. Αυτό γίνεται για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα αφαιρέσετε τίποτα κατά λάθος.

Επιτρέπεται η επέκταση

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την περικοπή ή αλλαγή μεγέθους να λάβει χώρα έξω από την εικόνα (ή στρώση) και ακόμα στον καμβά. Έτσι, μπορείτε να δώσετε το επιθυμητό μέγεθος στην τελική εικόνα. Η διαφάνεια θα χρησιμοποιηθεί εάν δεν υπάρχει υλικό για περικοπή.

Σχήμα 14.101. Παράδειγμα για «επιτρέπεται η επέκταση»

Παράδειγμα για «επιτρέπεται η επέκταση»

Μια εικόνα σε μεγάλο καμβά

Παράδειγμα για «επιτρέπεται η επέκταση»

Η επιλογή σημειώνεται. Το ορθογώνιο περικοπής επεκτείνεται έξω από τον καμβά.

Παράδειγμα για «επιτρέπεται η επέκταση»

Η τελική εικόνα.


Επέκταση από το κέντρο

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το ορθογώνιο περικοπής επεκτείνεται από το πρώτο εικονοστοιχείο που πατήσατε από το κέντρο. Μπορείτε να εναλλάξετε αυτή την επιλογή με Ctrl ενώ σχεδιάζετε το ορθογώνιο περικοπής.

Σταθερό

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την επιλογή με πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σχεδιάζετε το ορθογώνιο περικοπής. Αυτή η επιλογή σας προσφέρει πολλά για τη σχεδίαση του ορθογωνίου περικοπής συγκριτικά με τις σταθερές διαστάσεις ή την αναλογία τους:

  • Λόγος θέασης: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη δυνατότητα. Το πλάτος και το ύψος κρατούν τον ίδιο λόγο που έχουν στην αρχική εικόνα, όταν σχεδιάζεται το ορθογώνιο περικοπής.

  • Πλάτος/ύψος: Μόνο το πλάτος και το ύψος θα παραμείνουν σταθερά. Η τιμή αυτής της διάστασης μπορεί να οριστεί στο πλαίσιο κειμένου παρακάτω, προεπιλογή τα 100 εικονοστοιχεία.

  • Μέγεθος: Και το πλάτος και το ύψος θα καθοριστούν. Οι τιμές τους μπορούν να οριστούν στο παρακάτω πλαίσιο κειμένου, π.χ., στη μορφή «150×100». Το ορθογώνιο περικοπής θα αποδεχθεί αυτές τις τιμές μόλις πατήσετε την εικόνα. Στα δεξιά, δύο πλήκτρα σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τη μορφή Τοπίο (κατά πλάτος), ή Πορτρέτο (κάθετα) για το ορθογώνιο περικοπής.

Θέση

Αυτά τα δύο πλαίσια κειμένου εμφανίζουν τη θέση (οριζόντια στα αριστερά, κάθετα στα δεξιά) της πάνω αριστερής γωνίας του ορθογωνίου περικοπής σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να το αλλάξετε χειροκίνητα επίσης. Αναφέρεται σε εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα χάρη στη πτυσσόμενη λίστα του κουμπιού px. Οι αρχικές συντεταγμένες είναι η πάνω αριστερή γωνία του καμβά (όχι της εικόνας).

Μέγεθος

Αυτά τα δύο πλαίσια κειμένου εμφανίζουν το μέγεθος (οριζόντια στα αριστερά, κάθετα στα δεξιά) του ορθογωνίου περικοπής σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να το αλλάξετε χειροκίνητα επίσης. Αναφέρεται σε εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα χάρη στη πτυσσόμενη λίστα του κουμπιού px.

Επισήμανση

Αυτή η επιλογή εναλλάσσει τη σκοτεινή εξωτερική περιοχή προοριζόμενη για τονισμό του ορθογωνίου περικοπής.

Η αδιαφάνεια της σκούρας περιοχής μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας τον δρομέα Επισήμανση αδιαφάνειας.

Οδηγοί

Όλα τα είδη οδηγών περιγράφονται στο Τμήμα 2.2, «Επιλογή ορθογωνίου»

Αυτόματη συρρίκνωση

Το κουμπί αυτόματης συρρίκνωσης θα προσπαθήσει να εντοπίσει το περίγραμμα, στην ενεργή στρώση, από την οποία σχεδιάζονται οι διαστάσεις. Αυτή η επιλογή δουλεύει καλά μόνο με απομονωμένα αντικείμενα που αντιτίθενται έντονα με το παρασκήνιο.

Σχήμα 14.102. Παράδειγμα για «αυτόματη συρρίκνωση»

Παράδειγμα για «αυτόματη συρρίκνωση»

Μια εικόνα με απότομο όριο σε αυτή και ένα ορθογώνιο περικοπής.

Παράδειγμα για «αυτόματη συρρίκνωση»

Μετά από κλικ σε κουμπί αυτόματης συρρίκνωσης, το ορθογώνιο περικοπής συρρικνώθηκε για να ταιριάζει στα απότομα όρια.


Συρρίκνωση συγχωνευμένων

Αυτή η επιλογή δουλεύει το ίδιο, με αυτόματη συρρίκνωση ή όχι. Χρησιμοποιεί την πληροφορία εικονοστοιχείου από όλες τις ορατές στρώσεις, αντί για την ενεργή στρώση.