7.18. Βύθιση στρώσης

Η εντολή Βύθιση στρώσης χαμηλώνει την ενεργή στρώση μια θέση στην στοίβα στρώσεων.

Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στον πυθμένα της στοίβας, ή εάν υπάρχει μόνο μια στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι απενεργοποιημένη.

7.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerStackLower Layer,

  • ή με κλικ στο εικονίδιο κάτω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.