7.19. Στρώση στην κορυφή

Η εντολή Στρώση στην κορυφή ανυψώνει την ενεργή στρώση στην κορυφή της στοίβας στρώσεων. Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στην κορυφή, ή εάν υπάρχει μόνο μια στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι ανενεργή. Εάν η ενεργή στρώση είναι στον πάτο της στοίβας και δεν έχει κανάλι άλφα, δεν μπορεί να ανυψωθεί μέχρι να προσθέσετε μια στρώση σε αυτή ένα κανάλι άλφα.

7.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerStackLayer to Top,

  • ή πατώντας το πλήκτρο Shift και κλικ στο εικονίδιο άνω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.