7.19. Στρώση στην κορυφή

Η εντολή στρώση στην κορυφή ανυψώνει την ενεργή στρώση στην κορυφή της στοίβας στρώσης. Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στην κορυφή ή εάν υπάρχει μόνο μια στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή. Εάν η ενεργή στρώση είναι στον πάτο της στοίβας και δεν έχει κανάλι άλφα, δεν μπορεί να ανυψωθεί μέχρι να προσθέσετε μια στρώση σε αυτή ένα κανάλι άλφα.

7.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαστρώση στην κορυφή,

  • ή πατώντας το πλήκτρο Shift και κλικ στο εικονίδιο άνω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.